A Szent Imre Antikvárium kirakata


Könyvészeti szakkönyvek, papír- és könyvtörténet, könyvtártörténet, tipográfiai könyvek, nyomdászati szakkönyvek, bibliográfiai könyvek

266 termék

251 - 266. találat

Adalékok az állami könyvcenzúra történetéhez Magyarországon Mária Terézia haláláig - Antikvár-Tár (hasonmás kiadás)

Szerző: Schermann Egyed
Schermann Egyed: Adalékok az állami könyvcenzúra történetéhez Magyarországon Mária Terézia haláláig - Antikvár-Tár (hasonmás kiadás)

Nyomdák és nyomdászok - Adalékok a szekszárdi nyomdák történetéből - minikönyv

Szerző: Sipter Gézáné
Sipter Gézáné: Nyomdák és nyomdászok - Adalékok a szekszárdi nyomdák történetéből - minikönyv
Sipter Gézáné: Nyomdák és nyomdászok - Adalékok a szekszárdi nyomdák történetéből - minikönyv
Sipter Gézáné: Nyomdák és nyomdászok - Adalékok a szekszárdi nyomdák történetéből - minikönyv

A Magyar Nemzeti Múzeum Levéltári Osztálya az 1931-33. évben - Dedikált példány!

Szerző: Sulica Szilárd
Sulica Szilárd: A Magyar Nemzeti Múzeum Levéltári Osztálya az 1931-33. évben - Dedikált példány!
Sulica Szilárd: A Magyar Nemzeti Múzeum Levéltári Osztálya az 1931-33. évben - Dedikált példány!
Sulica Szilárd: A Magyar Nemzeti Múzeum Levéltári Osztálya az 1931-33. évben - Dedikált példány!

Régi Magyar Könyvtár III-dik kötet. Magyar szerzőktől külföldön 1480-tól 1711-ig megjelent nem magyar nyelvű nyomtatványoknak könyvészeti kézikönyve - 1898

Szerző: Szabó Károly - Hellebrant Árpád
Szabó - Hellebrant: Régi Magyar Könyvtár III-dik kötet. Magyar szerzőktől külföldön 1480-tól 1711-ig megjelent nem magyar nyelvű nyomtatványoknak könyvészeti kézikönyve - 1898

Könyvkiadásunk és könyvkultúránk a Horthy-korszakban 1920-1944

Szerző: Szíj Rezső
Szíj Rezső: Könyvkiadásunk és könyvkultúránk a Horthy-korszakban 1920-1944

A Gondolat kiadványai 1957-1985

Szerző: Tamaskó Ödön - Vincze Árpádné - Gyimesiné Halász Katalin - Szamosi Ivánné (szerk.)
Tamaskó Ödön - Vincze Árpádné - Gyimesiné Halász Katalin - Szamosi Ivánné (szerk.): A Gondolat kiadványai 1957-1985

Anjoukori Okmánytár - Hetedik kötet - 1358. jan. 1. - 1359. márcz. 31. - Monumenta Hungariae Historica - Magyar Történelmi Emlékek

Szerző: Tasnádi Nagy Gyula
Tasnádi Nagy Gyula: Anjoukori Okmánytár - Hetedik kötet - 1358. jan. 1. - 1359. márcz. 31. - Monumenta Hungariae Historica - Magyar Történelmi Emlékek

minikönyv A könyv évezredes útja

Szerző: Tevan Andor
Tevan Andor - minikönyv A könyv évezredes útja

Székely János (1924-1965) - minikönyv - Számozott példány!

Szerző: Tóth Ervin - Molnár László (tipográfia és kötésterv)
Tóth Ervin - Molnár László (tipográfia és kötésterv): Székely János (1924-1965) - minikönyv - Számozott példány

Pothornik József (1903-1981) - minikönyv - Számozott példány!

Szerző: Tóth Pál
Tóth Pál: Pothornik József (1903-1981) - minikönyv - Számozott példány!

Magyarország bibliographiája 1712-1860. VIII. Függelék. Nyomda- és kiadástörténeti mutató - OSZK (könyvészet)

Szerző: V. Ecsedy Judit (szerk.)
V. Ecsedy Judit (szerk.): Magyarország bibliographiája 1712-1860. VIII. Függelék. Nyomda- és kiadástörténeti mutató - OSZK (könyvészet)

Rariora et Curiosa - Gróf Apponyi Sándor gyűjteményéből - Felvágatlan példány!

Szerző: Végh Gyula
Végh Gyula: Rariora et Curiosa - Gróf Apponyi Sándor gyűjteményéből - Felvágatlan példány!

Magyar helységnevek eredete (A magyar helynév-kutatás eredményei, 1931)

Szerző: Virágh Rózsa
Virágh Rózsa: Magyar helységnevek eredete (A magyar helynév-kutatás eredményei)

Repülők Előre! (szórólap)

Szerző: vitéz Hefty Frigyes
vitéz Hefty Frigyes: Repülők Előre! (szórólap)

A modern magyar könyvillusztráció. A fametszet újjászületése - Dedikált példány!

Szerző: vitéz Nagy Zoltán Dr. - Molnár C. Pál, Buday György, Gy. Szabó Béla metszeteivel
vitéz Nagy Zoltán Dr.: A modern magyar könyvillusztráció. A fametszet újjászületése - Dedikált példány

A dokumentáció fejlődése és időszerű kérdései a könyvtáros szemszögéből - Különlenyomat a „Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesületének Évkönyve” IV. kötetéből

Szerző: Witzmann Gyula
Witzmann Gyula: A dokumentáció fejlődése és időszerű kérdései a könyvtáros szemszögéből - Különlenyomat a „Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesületének Évkönyve” IV. kötetéből