A Szent Imre Antikvárium kirakata

Tájékoztatjuk, hogy Antikváriumunkban az utcai értékesítés megszűnt, a könyveket postai úton kézbesítjük, előre utalás esetén 1790 Forintos egységes szállítási díjjal! A szállítás 9900 Forintos értékhatár felett, előre utalás esetén INGYENES!

Magyar Történet I-V. (1935-36' teljes, kifogástalan állapotú sorozat)

Cím: Magyar Történet I-V. (1935-36' teljes, kifogástalan állapotú sorozat)
Szerző: Hóman Bálint, Szekfű Gyula
Leírás: Harmadik, változatlan kiadás, rengeteg melléklettel, ábrákkal, térképekkel, Magyar Történeti Tárgy - És névmutatóval az utolsó kötet végében (Ember Győző összeállítása)

I. kötet  - írta: Hóman Bálint
Első könyv:
Az Ősidőktől a XII. század végéig

Eredet és őshaza
Népvándorlás
A Meotisz partján
Az avarok örökösei
Magyarok elei
Honfoglalás
Nyugati és Balkáni hadjáratok
A törzsszervezet bukása
Szent István Keresztény királyásga
Császárok küzdelme Magyarország birtokáért
Az Ország megállapítása
Társországok
Bizánc és Magyarország
III. Béla Magyarbirodalma

Második könyv:
XIII-XIV. század.
I. rész az Árpád-ház kihaltáig
Nagyhatalmi törekvések
Új Kor, Új eszmék, új törekvések
Újítások és visszahatásuk
Tatárveszedelem
Az ország helyreállítása
Oligarchia

II. Kötet - írta: Hóman Bálint
Második könyv
XIII-XIV. század.
II. rész - A Magyar Nagyhatalom

Az ország romlása
A királyi hatalom helyreállítása
A közhatalom új szervezete
Világuralmi tervek
A Magyar nagyhatalom

harmadik könyv: XV. század.

I. rész. A nagybirtok uralma
A rendi társadalom szervezete
Pártok küzdelme, pártok bukása
A Garai Cillei Liga uralma
Küzdelem a török ellen

II.rész. a Magyar Renaissance állam. (írta: Szekfű Gyula)
A Magyar Renaissance állam
A Rendek uralma Mohácsig

III. Kötet - Írta: Szekfű Gyula

Negyedik könyv XVI-IK század
A polgárháború és a háromrészre osztás
A Habsburg-Királyság berendezése
A Kereszténység védőbástyája. A védelem királyi szervezése
Az új nagybirtok kifejlődése és nemzeti szerepe
A vallási kérdés: A hitújítás
Az Erdélyi kérdés. A fejedelemség kialakulása
A Német uralom kifejlődése Bocskay nemzeti reakciójáig.

Ötödik könyv:
XVII. század
I. rész : Föld és népe a török hódoltság korában
A Magyar táj színváltozása
A Török terület társadalmi és nemzetiségi viszonyai
Nemzetiségi viszonyok a királyi és Erdélyi területen.
A jobbágyság helyzete. Az alsó kulturális fok.
Nemesség és városok. Magasabb műveltség

IV. Kötet - Írta : Szekfű Gyula
XVII-IK Század

Második rész
Az Erdélyi-Magyar államrendszer. A vallásügy
Az Új Nemesi alkotmány és politikai gondolkozás.
Az Erdélyi fejedelemség
A vallási kérdés. A katholikus restauráció.
Harmadik rész
A Bécsi Abszolutizmus útján.
A politikai fejlődés a Wesselényi összeesküvésig
A Lipót-féle Abszolutizmus
A Török kiűzése

Hatodik könyv
- AXVIII. század.
I. rész. Az Új Leopoldi berendezkedés és a Rákóczi-felkelés.
Bécsi kísérlet az új berendezésre
Rákóczi felkelés
II.rész. A Barokk-rendi korszak
A közjogi kompromisszum
A Barokk műveltség
Az új népesség.Gazdasági és nemzetiségi viszonyok.
Mária Terézia Korszaka

V. Kötet - Írta : Szekfű Gyula
Hatodik Könyv - XVIII-Ik század
harmadik rész - A felvilágosodás

A felvilágosodás terjedése.
A Barokk-rendi szellem bomlása.
A felvilágosodás Krizise. A Nacionalizmus
Erdély és a melléktartományok.

Hetedik Könyv - XIX. és XX. század
I.rész - A rendi Nacionalizmus.

Nemzet és rendi politika
A társadalom
II.rész - A reformnacionalizmus
Széchenyi és a harmincas évek.
Kossuth és a negyvenes évek
A nemzeti kissebségek kifejlődése
III. rész - Negyvennyolctól hatvanhétig.
Forradalom és zsabadságharc
Abszolutizmus és kiegyezés
IV.rész - A kiegyezési korszak.
A Dualizmus; A szabadelvű párt uralma
A szellemi kép
Az egyensúly megbomlása, a fejlődés irányai
Oldalszám: 685+693+644+664+690 (+mellékletek)
Sorozat: Magyar Történet
Kiadó: Királyi Magyar Egyetemi Nyomda
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve: 1935-1936
Kötés típusa: bőr
Nyomda: Királyi Magyar Egyetemi Nyomda
Kategóriák Történelem, hadtörténeti könyvek, szakkönyvek
Egyetemes történelmi könyvek, szakkönyvek
Magyar történelem
Becses könyvritkaságok, papírrégiségek, muzeális könyvek a Szent Imre Antikváriumban
1848-49 Szabadságharc
Magyar őstörténeti könyvek, szakkönyvek
Hóman Bálint, Szekfű Gyula - Magyar Történet I-V. (1935-36' teljes, kifogástalan állapotú sorozat)
Hóman Bálint, Szekfű Gyula - Magyar Történet I-V. (1935-36' teljes, kifogástalan állapotú sorozat)
Hóman Bálint, Szekfű Gyula - Magyar Történet I-V. (1935-36' teljes, kifogástalan állapotú sorozat)
Hóman Bálint, Szekfű Gyula - Magyar Történet I-V. (1935-36' teljes, kifogástalan állapotú sorozat)
Hóman Bálint, Szekfű Gyula - Magyar Történet I-V. (1935-36' teljes, kifogástalan állapotú sorozat)