A Szent Imre Antikvárium kirakata


Remekírók Képes Könyvtára 1-50. kötet (Teljes sorozat!)

Cím: Remekírók Képes Könyvtára 1-50. kötet (Teljes sorozat!)
Szerző: Radó Antal (sorozatszerkesztő)
Szerkesztette: Radó Antal (sorozat)
Leírás:
Remekírók Képes Könyvtára 1-50. (1901-1908.)

Kiadó: Lampel Róbert (Wodianer F. és Fiai) Cs. és Kir. Udvari Könyvkereskedés, Budapest.
Nyomda: Wodianer F. és Fiai - Hornyánszky Viktor Cs. és Kir. Könyvnyomdája Budapesten - Athenaeum Irod. és nyomdai r.-t. könyvnyomdája, Budapest.
A kötéstábla készült Leszik Károly Könyvkötészetében Budapesten.
Jó állapotú, egységes teljes sorozat! Liliomos, zöld, aranyozott, festett, dombornyomott egészvászon kötésben, körül festett lapszélekkel.
Minden kötet közel 20 oldalnyi életrajzi bevezetéssel ellátott, valamint magyar és külföldi művészek képeivel gazdagon illusztrált.

1. Petőfi Sándor összes költeményei I. (Ferenczi Zoltán)
2. Petőfi Sándor összes költeményei II. (Ferenczi Zoltán)
3. Kisfaludy Sándor összes költeményei I. (Zilahi K. Béla)
4. Kisfaludy Sándor összes költeményei II. (Zilahi K. Béla)
5. Shakspere (Shakespeare) remekei I. (Alexander Bernát)
6. Moliére remekei I. (Haraszti Gyula)
7. Tóth Kálmán válogatott költeményei (Endrődi Sándor)
8. Berzsenyi Dániel munkái I. (Bánóczi József - Váczy János)
9. Schiller költeményei (Dóczi Lajos)
10. Kossuth Lajos válogatott munkái (Kossuth Ferencz)
11. Homerosz Iliásza - Homeros Iliasa (Kemenes (Kempf) József)
12. Madách Imre válogatott munkái (Palágyi Menyhért)
13. Tóth Ede válogatott munkái (Váradi Antal)
14. Kisfaludy Károly munkái I. (Bánóczi József)
15. Kisfaludy Károly munkái II.
16. Shakspere (Shakespeare) remekei II.
17. Széchenyi István válogatott munkái I. (Beöthy Zsolt)
18. Széchenyi István válogatott munkái II.
19. Heine: Dalok könyve (Endrődi Sándor)
20. Kazinczy Ferencz válogatott munkái (Balassa József)
21. Kölcsey Ferencz válogatott munkái (Jancsó Benedek)
22. gróf Zrínyi Miklós válogatott munkái (Négyesy László)
23. A régi magyar költészet I. (Ferenczi Zoltán)
24. A régi magyar költészet II. (Ferenczi Zoltán)
25. Garay János válogatott költeményei (Garay János válogatott munkái) (Angyal Dávid)
26. Giacomo Leopardi összes lyrai versei
      Alfred de Musset válogatott költeményei (Radó Antal)
27. Csokonai Vitéz Mihály válogatott munkái (Bánóczi József)
28. Reviczky Gyula összes költeményei (Koroda Pál)
29. Firdúszi - A Sahnáméból - Feridún és fiai. Szijavus. Zál és Rudabé (Radó Antal)
30. Homerosz Odüsszeiája - Homeros Odysseiája (Kemenes (Kempf) József)
31. Mikes Kelemen Törökországi levelei (Dr. Császár Elemér)
32. Deák Ferencz válogatott munkái (Ferenczi Zoltán)
33. Shakspere (Shakespeare) remekei III.
34. A Nibelung-ének - A Frithiof-monda I. (Szász Károly - Győry Vilmos)
35. A Nibelung-ének - A Frithjof-monda II. (Szász Károly - Győry Vilmos)
36. Vörösmarty Mihály munkái I. (Gyulai Pál)
37. Vörösmarty Mihály munkái II. (Gyulai Pál)
38. Vörösmarty Mihály munkái III. (Gyulai Pál)
39. Pázmány Péter válogatott munkái (Bellaagh Aladár)
40. Goethe drámai műveiből - Faust - Iphigenia Taurisban (ford.: Dóczi Lajos, Csengeri János)
41. Byron Don Juan I. (Ábrányi Emil)
42. Byron Don Juan II. (Ábrányi Emil)
43. A magyar népköltés remekei I. (Vikár Béla)
44. A magyar népköltés remekei II. (Vikár Béla)
45. Goethe költeményei (Dóczi Lajos)
46. Vergilius Aeneise (Tóth Rezső - ford.: Baróti Szabó Dávid)
47. Katona József válogatott munkái (Bayer József)
48. Moliére remekei II. (Haraszti Gyula)
49. Shakspere (Shakespeare) remekei IV.
50. Bajza József munkái (Négyesy László)
Sorozat: Remekírók Képes Könyvtára
Kötetszám: 1-50.
Kiadó: Lampel Róbert (Wodianer F. és Fiai) Cs. és Kir. Udvari Könyvkereskedés
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve: 1901-1908
Kötés típusa: Zöld, dombornyomott, aranyozott, festett címlappal, lapszéllel
Kötést készítette: Leszik Károly Könyvkötő
Kategóriák Szépirodalmi könyvek, regények, elbeszélések, drámák, versek, levelek, naplók a Szent Imre Antikváriumban
Becses könyvritkaságok, papírrégiségek, muzeális könyvek a Szent Imre Antikváriumban
Antológiák, gyűjtemények, colligatumok
Radó Antal (sorozatszerkesztő): Remekírók Képes Könyvtára 1-50. kötet (Teljes sorozat!)
Radó Antal (sorozatszerkesztő): Remekírók Képes Könyvtára 1-50. kötet (Teljes sorozat!)
Radó Antal (sorozatszerkesztő): Remekírók Képes Könyvtára 1-50. kötet (Teljes sorozat!)
Radó Antal (sorozatszerkesztő): Remekírók Képes Könyvtára 1-50. kötet (Teljes sorozat!)