A Szent Imre Antikvárium kirakata


Szindbád

Cím: Szindbád
Szerző: Krúdy Gyula - Kozocsa Sándor (szerk)
Illusztrálta: Gábor Móric
Leírás:
A kötet tartalmazza valamennyi Szindbád-novellát, Szindbád álomképeit, valamint a Francia kastély és a Purgatórium című Szindbád-regényeket is.
2. kiadás
Összegyűjtötte és szerkesztette, a bibliográfiát készítette, és az utószót írta: Kozocsa Sándor.
A borítón látható festmény Gábor Móric munkája.
Borító- és kötésterv: Ginács László.

Tartalom:
Szindbád (előszó)
Szindbád-történetek:
Tájékoztatás
Ifjú évek
Szindbád, a hajós
Szindbád második útja
Női arckép a kisvárosban
A hídon
Szindbád útja a halálnál
Szindbád és a csók
Egy régi udvarházból
Az első virág
A három muskatéros
Az álombeli lovag
A régi hang
A szerelem vége
Szindbád titka
Duna mentén
Utazás éjjel
Szindbád álma
Szindbád őszi útja
Szindbád és a színésznő
Hófúvásban
Téli út
Szindbád az állomáson
Báléj egy régi fogadóban
Az átszúrt szív szerenádja
Az éji látogató
Bánatiné, a tévedt nő
A titkos szoba
Az ecetfák pirulása
Éjjeli vendégség
A felejthetetlen bók
A mesemondó asszony
Albert új álláshoz jut
Érzelgős utas
A gyermekek szeme
Az enyém
Vörös ökör
Marabu
Zöld fátyol
Margit nem jött el
Sírontúli bolondság
Szökés az életből
Szökés a halálból
Rozina
A szentimentális férfiak
Vadkörtefa
A ködmönös nő
A paradicsomfolt
A vendéglátás
Addig ér az ember valamit, amíg a szüleje él
Az eljegyzés
A tetszhalott
A balatoni sellő
Valamely szívhez szóló történet
Az életmentő kékfestő
Legjobb olyan asszonyt elvenni, akinek első urát felakasztották
Iszkiri
A dobogó szív simogatása
A szerelem lexikona
Sok bába között elvész a gyerek
Útközben
Pénzzel járják a búcsút
A beteg nő
Útnak, szónak, házasságról való tanácskozásnak nincs vége
Tollfosztásban nem szakad meg az ember
Jobb lábbal megbotlani, mint nyelvvel
Nem veszik a lovat csupán a szőriért
A szakácskönyv és a játékosbolt
Hogyan lehet megszabadulni a kísértetektől?
Az üveglopó
Kérem a kezét...
Százesztendős emberek búcsúja
A vadevezős megtérése
Kötéltáncosnőt szeretni!
Búcsúfia
Az orgonista nő szerelme
István napja 1931-ben
Valamikor a babája voltam!
Győztél, Kossuth!
Miért járják a rókatáncot?
A féktelen szenvedély történetéből
Májusi csodák
Születésnapi kalandok
Jó és rossz napok Szindbád életében
Szindbád elmegy deszkát árulni
A kappanháj története, vagy a csacsihasú ember
Hónapos retek kalandjai
A szívalakú hölgy titka
Az óramutató vigyáz az óbudai kisasszonyokra


Szindbád-álomképek:
Első éjszaka, amelyben mesemondás történik arról az emberről, aki álmát elfelejtette, és emiatt nagyon szomorú
Második éjszaka, amelyben említés történik arról az emberről, aki álmában annyi rosszat követ el, hogy napközben alig győzi jóvátenni
Harmadik éjszaka, azokról a piros színekről, amelyeket álmában lát az ember, amelyek különbségüknél fogva: hol örömöt, hol bánatot jelentenek
Negyedik éjszaka, amely megbeszéli azokat az álmokat, amely álmok a szembetegségeket okozzák, és a szabadulás módozata ez álmok elöl
Ötödik éjszaka, amelyben minden recsegő széklábnak és pattogó pádimentumoknak el kell hallgatni, mert a garast egy odvas fog teszi le
Hatodik éjszaka, amelyben szó esik azokról az álmokról, amelyeket a halak úsztatnak magukkal a tavak mélyében vagy pedig a folyamok gyors sodraiban, ugyanekkor arról is megbeszélés történik, hogy mit álmodnak a csípős csalán között a rákok
Hetedik éjszaka, amely azokról a babonás emberekről beszél, akik még álmaikban is megrázzák fejük alatt rejtett bugyellárisukat, mikor újhold tűnne fel az égen
Nyolcadik éjszaka, amelyben ismerkedni kezdünk a babonás lidérccel, hogy megszabadulhassunk tőle
Kilencedik éjszaka, amelyben szóbeszéd történik annak az asszonynak az álmairól, aki életében és házasságában megcsalódott, és most már csak álmaiban él
Tizedik éjszaka, amelyben az új házasember is álmában foglalkozni kezd a boroshordók töltésével, fejtésével, habár még nem is gondolhatna arra, hogy mellette alvó felesége kvártélyt kereső huszárral álmodik
Tizenegyedik éjszaka, amelyben említés történik arról, hogyan álmodják ugyanazokat a dolgokat egyszerre ketten és hárman is, akik pedig egyébként nagyon messzire esnek egymástól


Szindbád-regények:
  Francia kastély
  Purgatórium


Szindbád-kronológia
Szindbád fogadtatása és utóélete
A Szindbád-történetek betűrendes mutatója


Oldalszám: 857
Kiadó: Magyar Helikon
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve: 1975
Kötés típusa: egészvászon, papír körborítóval
Kategóriák Szépirodalmi könyvek, regények, elbeszélések, drámák, versek, levelek, naplók a Szent Imre Antikváriumban
Prózai művek, elbeszélések, regények, naplók, levelek
Krúdy Gyula - Kozocsa Sándor (szerk): Szindbád