A Szent Imre Antikvárium kirakata


Szembe nézni - Az éden elvesztése

Cím: Szembe nézni - Az éden elvesztése
Szerző: Déry Tibor - Illyés Gyula
Leírás:

DÉRY TIBOR [álnév: Dániel Tibor]

(Bp., 1894. okt. 18.-Bp., 1977. aug. 18.): író, költő.

Baumgarten-díj 1947; Kossuth-díj 1948; Szocialista Munkáért Érdemérem arany fokozata 1954; Munka Érdemrend 1954; A Magyar Népköztársaság Zászlórendje 1974.

M.: A két nővér, elb., Bécs, 1921; A kéthangú kiáltás, r., 1922, Bp., 1968; Ló, búza, ember, v., Bécs, 1922; A Kriska, r., Arad, 1924; Énekelnek és meghalnak, v., 1928; Ébredjetek fel!, r., 1929; Az éneklő szikla, r., 1930; Országúton, r., 1932; Az átutazó, r., 1933 [új címmel: Pesti felhőjáték, 1946 <1945*ÚMIL>; Vihar a Dunán, r. [Dániel Tibor néven], 194?; A belga kisasszony, r. [Dániel Tibor néven], 1942; Különös árverés, r. [Dániel Tibor néven], 1942; A peches ember, r. [Dániel Tibor néven], 1942; A selyempongyola, r. [Dániel Tibor néven], 1942; Víkendház Gödön, r. [Dániel Tibor néven], 1942; Szemtől szembe, r., 1945; A tengerparti gyár, elb., 1945; Alvilági játékok, elb., 1946; A befejezetlen mondat, r., 1947; Jókedv és buzgalom, elb., 1948; Tükör, színmű, bem.: Nemzeti Színház, 1947, Tanúk, színmű, bem.: Nemzeti Színház, 1948, Itthon, színművek, 1948; Felelet I-II., r., 1950-1952; Simon Menyhért születése, elb., 1953; Hazáról, emberekről, útijegyzetek, 1954; A talpsimogató, színmű, 1954; Emlékeim az alvilágból, visszaemlékezés, 1955; Két emlék, emlékezések, 1955; A ló meg az öregasszony, vál. elb., 1955; Niki. Egy kutya története, r., 1956 <1955*ÚMIL>; Útkaparó, tan., 1956; Vidám temetés és más elbeszélések, London, 1960; Szerelem és más elbeszélések, 1963 [bolgárul: Szófia, 1968]; G. A. úr X-ben, r., 1964; A kiközösítő, r., 1966 <1965*ÚMIL>; Az óriáscsecsemő, színművek, 1967; Theokritosz Újpesten, elb., 1967; Ítélet nincs, önéletrajzi r., 1969 <1968*ÚMIL>; Szembenézni, drámai oratórium [Illyés Gyulával közös kötetben], 1968; A felhőállatok, v., 1970; Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról, kisr., 1971, drámai változat 1972; A napok hordaléka, karcolatok, önéletr. jegyzetek, 1972; Kedves bópeer..., r., 1973 <1979*KMIK> [bolgárul: Szófia, 1981]; A portugál királylány, elb., Kvár, 1974; A félfülű, kisr., 1975; Újabb napok hordaléka, karcolatok, önéletr. jegyzetek, 1975; Kyvagiokén, két kisr., 1976; A gyilkos és én, kisr.-ek, 1977; Újabb napok hordaléka, karcolatok, önéletr. jegyzetek, új sorozat, 1978; Botladozás, összegyűjt. cikkek, tanulmányok, I-II., 1978; Az ámokfutó - Der Amokläufer, v., az eredeti kézirat kétnyelvű hasonmás kiadása, 1985; Börtönnapok hordaléka, jegyzetek, 1989; Liebe = Love, elb., angol és német nyelvű, 1992; Sirályháton. Dr. Nikodémusz Lázár híres útikalandjai, 1993; Két asszony, kisr., elb.-ek, 1994; Niki és más történetek, 1994; Alvilági játékok, vál. elb., Szentendre, 1995; Három asszony. D. T. levelezése Pfeiffer Olgával, Oravecz Paulával és Kunsági Máriával, s. a. r. Botka Ferenc, 1995; Niki, s. a. r. Pomogáts Béla, 1995; Lia. Korai elb.-ek, s. a. r. Botka Ferenc, 1997.

Műford.: R. Kipling: Naulahka, r., 1927; J. Kessel: A repülőtiszt, r., 1929; G. Meyrink: A nyugati ablak angyala, r., 1930; V. Baum: Tisztítótűz, r., 1934; S. Gotta: A világ legszebb asszonya, r., 1934; L. Pirandello: Mattia Pascal két élete, r., 1935; J. Hilton: A Kék hold völgye, r., 1936; E. Ludwig: A Nílus, 1936; A. Palazzeschi: Materassi nővérek, r., 1936; D. Garnett: A róka-asszony. - Ember az állatkertben, kisr.-ek, 1937 [A róka-asszony megjelent A rókafeleség címen is, 1975-ben]; A. Gide: Utazásom Szovjetunióban, 1937; R. Katz: Kert a hegyek között, r. [Fenyő Lászlóval], 1937; A. Gatt: Musungu, útleírás, 1938; J. O'Hara: Találkozás, r., 1938; L. Pirandello: A kitaszított, r., 1938; L. Bromfield: A farm, r., 1940; R. Llewellyn: Hová lettél drága völgyünk?, r., 1940; O. Aubry: Napoleon magánélete, 1941; F. Perri: Az ismeretlen tanítvány, r., 1942; H. Spring: Kósza népség, r., 1942; C. Nordhoff-J. N. Hall: Nem látlak többé!, r., 1943; H. Troyat: Dosztojevszkij, [Sárközy Györggyel], 1943; G. A. Borgese: Útvesztő, r., 1946; J. V. Tarle: Napoleon, életrajz [Aranyossi Pállal], 1946; F. von Schiller: Haramiák, d., 1949; E. Kästner: Emil és a detektívek, ifj. r., 1957; E. Hemingway: Fiesta, r., 1962; C. McCullers: Magányos vadász a szív, r., 1962; L. Feuchtwanger: Rókák a szőlőben, r., 1963; H. de Balzac: Gobsec, r., 1963; W. Golding: A legyek ura, r., 1963; H. de Balzac: A kalandor, r., 1964; A. Strindberg: Haláltánc, d., 1971; H. de Balzac: A Tizenhármak története, r.-trilógia [Lányi Viktorral, Rónay Györggyel], 1973; J. Hilton: A Kék Hold völgye, fant. r., 1984; H. de Balzac: César Birotteau nagysága és bukása és más elbeszélések [Lányi Viktorral, Gyergyai Alberttel], 1985; E. Hemingway: Valami véget ér, vál. elb., 1987; A. Gide: Visszatérés a Szovjetunióból [Réz Pállal], 1989; R. Kipling: A maharadzsa kincse, r., 1994; H. de Balzac: A vörös vendégfogadó, elb., Szentendre, 1994; E. Hemingway: Fiesta, r., 1997.

DÉRY TIBOR

ILLYÉS GYULA

(Felsőrácegrespuszta, 1902. nov. 2.-Bp., 1983. ápr. 15.): író, költő, műfordító, szerkesztő.

Baumgarten-díj 1931, 1933, 1934, 1936; Kossuth-díj 1948, 1953, 1970; JA-díj 1950; A Le Grand Prix International de Poésie díja 1966; Knokkei Irodalmi Nagydíj 1966; Tanácsköztársasági Emlékérem 1969; Herder-díj 1970; Batsányi-díj 1971; Az Ordre des Arts et des Lettres parancsnoki fokozata 1971; Batsányi-díj 1971; A Munka Vörös Zászló Érdemrendje 1972; A Magyar Népköztársaság Babérkoszorúval Ékesített Zászlórendje 1977; [Fr. Költők Társaságának Pegazus Érdem Nagydíja] Prix des Amitiés Françaises díj 1978; Mondello-díj 1981; Pro Urbe Pécs 1982; A Magyar Népköztársaság Rubinokkal Ékesített Zászlórendje 1982; Az MTA tagja 1945-49, 1989-ben visszaállították MTA tagságát.

M.: Nehéz föld, v., 1928 [bolgárul: Szófia, 1976]; Sarjúrendek, v., 1930 <1931*KMIK>; Három öreg, költemény, 1932; Hősökről beszélek, költemény, Kvár, 1933; Ifjúság, költemény, Debrecen, 1934; Oroszország, útleírás, 1934; Szálló egek alatt, v., 1935; Petőfi, tan., 1936 [átdolg. kiad. 1956, bolgárul: Szófia, 1950; bővített kiad.: Petőfi Sándor, 1963]; Puszták népe, szociogr., 1936 [bolgárul: Szófia, 1954]; Rend a romokban, v., 1937; Magyarok, 1938; Ki a magyar?, tan., 1939; Külön világban, v., 1939; Lélek és kenyér [Kozmutza Flórával közös kötetben], szociogr., 1939; Összegyűjtött versei, 1940; Csizma az asztalon, szociogr., 1941; Kora tavasz, r., 1941; Mint a darvak, rajzok, visszaemlékezések, 1942; A nép nevében [József Attilával közös kötetben], vál. v., 1942; Válogatott versek, 1943; A tű foka, d., 1944; Egy év, v., Kvár, 1945; Honfoglalók között, riportsorozat, Kvár, 1945; Hunok Párisban, r., 1946; Kiáltvány a parasztság művelődése ügyében, 1946; Franciaországi változatok, karcolatok, 1947; Összes verse, 1947; Szembenézve, v., 1947; Tizenkét nap Bulgáriában, v., 1947; Lélekbúvár, szatíra, 1948; Két férfi, filmr., 1950; Egy mondat a zsarnokságról [1950], 1956; Két kéz, költemény, 1950; Ozorai példa, d., 1952; Tűz-víz, d., 1952; Válogatott versei, 1952; Fáklyaláng, d., 1953 [bolgárul: Szófia, 1975]; Tűvétevők, színmű, 1953; Hetvenhét magyar népmese [~ feldolgozásában], 1953; A csodafurulyás juhász, verses mesék és műfordítások, 1954; Kézfogások, v., 1956; Dózsa György, d., 1956; Kilenc, mese, Bk., 1956; Három dráma [Ozorai példa, Fáklyaláng, Dózsa György], 1957; Új versek, 1961; Balaton [kísérőszöveg Reismann János felvételeihez], 1962; Ebéd a kastélyban. Egy életregény fejezetei, r., 1962; Nem volt elég, vál. v., 1962; Másokért egyedül, színművek, 1963; Különc, d., 1963; Malom a Séden, d., 1963; Kegyenc, d., 1963; Ingyen lakoma, tan., vallomások, 1964; Dőlt vitorla, v., 1965; Az aranyköles, mesék, Bk., 1965; Bolhabál. Tűvé-tevők, színművek, 1966; Legszebb versei, Bk., 1966; A költő felel, vál. v., 1966; Szíves kalauz, útirajzok, 1966; Poharaim, ögy. v., 1967; Az Éden elvesztése [Déry Tiborral közös kötetben], oratórium, 1968; Fekete-fehér, v., 1968; Kháron ladikján, esszér., 1969; Világszerzés, vál. v., Bk., 1969; Tiszták, d., 1971; Abbahagyott versek, töredékek, 1971; Hajszálgyökerek, esszék, útirajzok, interjúk, tan., 1971; Testvérek, d., 1972; Bölcsek a fán, színmű, 1972; Bál a pusztán. Bölcsek a fán, színművek, 1972; A háromágú tölgyfa tündére, népmese-feldolgozás, 1973; Minden lehet, v., 1973; A kiskondás, mesefeldolgozás, 1973; Lúdas Matyi, népmese-feldolgozás, 1973; Az ünnepelt, d., 1973; Dupla vagy semmi, d., 1974; A deszkavári királyfi, népmese-átdolgozások [Benedek Elek nyomán], 1975; Orfeusz a felvilágban, d., 1975; Hattyúdal ébreszt vagy a népnek lehet-e művészete, esszé, 1976; Dániel az övéi közt, d., 1976; Állomások hosszán, vál. v., Szekszárd, 1977; Csak az igazat, d., 1977; Különös testamentum, v., 1977; Szellem és erőszak, cikkek, tan., 1978 [terjesztése 1988-ban]; Homokzsák, színmű, 1979; Beatrice apródjai, r., 1979; Amikor az óceán partjára jutottam, vál. v., 1980; Szemelt szőlő, vál. v., 1980; Babits visszhangjaként, v., 1981; Közügy, v., 1981; Konok kikelet, vál. v., 1981; Poesis hungarica, vál. v., 1981; Babitshoz, vál. v., 1982; Mert szemben ülsz velem, vál. v., 1982; Sorsválasztók, d., 1982; Táviratok, epigrammák, verses prózák, 1982; Válogatott művek, 1982; Kiegyezés, d., 1982; A Semmi közelít, hátrahagyott v., 1983; Szülőföldem [szerk. Vadas Ferenc], Szekszárd, 1984; Ozorai füzet [szerk. Vadas Ferenc], Szekszárd, 1986; A költő felel. Beszélgetések Illyés Gyulával [szerk. Földes Anna], 1986; Naplójegyzetek 1929-1945 [szerk. Illyés Gyuláné], 1986; Naplójegyzetek 1946-1960 [szerk. Illyés Gyuláné], 1987 <1988*KMIK>; A Szentlélek karavánja, r. [befejezetlen], 1987; Szellem és erőszak [1978], 1988; Naplójegyzetek 1961-1972 [szerk. Illyés Gyuláné], 1989; Naplójegyzetek 1973-1974 [szerk. Illyés Gyuláné és Illyés Mária], 1990; Hű nevelőim, dunántúli dombok, v. [vál. N. Horváth Béla], Szekszárd, 1990; Naplójegyzetek 1975-1976 [szerk. Illyés Gyuláné és Illyés Mária], 1991; Három kívánság - Lúdas Matyi [angolul], 1991; Naplójegyzetek 1977-1978 [szerk. Illyés Gyuláné és Illyés Mária], 1992; Naplójegyzetek 1979-1980 [szerk. Illyés Gyuláné], 1994; Válogatott versei, 1995; 29 poems - 29 vers [kétnyelvű, angolra ford. Tótfalusi István], 1996.

Oldalszám: 102
Kiadó: Magvető
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve: 1968
Kötés típusa: egészvászon, papír körborítóval
Kategóriák Szépirodalmi könyvek, regények, elbeszélések, drámák, versek, levelek, naplók a Szent Imre Antikváriumban
Líra, verses kötetek
Déry - Illyés: Szembe nézni - Az éden elvesztése