A Szent Imre Antikvárium kirakata


Nyelvészeti könyvek, nyelvművelés, írástörténet

149 termék

51 - 100. találat

Hogyan írjam? - Helyesírási gyakorlólapok középiskolásoknak (tankönyv)

Szerző: Antalné Szabó Ágnes
Antalné: Hogyan írjam? - Helyesírási gyakorlólapok középiskolásoknak (tankönyv)

Hogyan írjam? - Helyesírási gyakorlólapok középiskolásoknak (tankönyv)

Szerző: Antalné Szabó Ágnes
Deákné: Hogyan írjam? - Helyesírási gyakorlólapok középiskolásoknak (tankönyv)

Magyar nyelv és kommunikáció - Tankönyv a 9-10. évfolyam számára

Szerző: Antalné Szabó Ágnes - Raátz Judit
Antalné Szabó Ágnes - Raátz Judit: Magyar nyelv és kommunikáció - Tankönyv a 9-10. évfolyam számára

Idegen szavak és kifejezések szótára

Szerző: Bakos Ferenc
Bakos: Idegen szavak és kifejezések szótára

Hermész nyomában (A magyar nyelvbölcselet alapkérdései)

Szerző: Balázs János
Balázs: Hermész nyomában (A magyar nyelvbölcselet alapkérdései)

Magyar szólások, közmondások értelmező és fogalomköri szótára - A Magyar Nyelv Kézikönyvei (új könyv a Tinta Könyvkiadótól)

Szerző: Bárdosi Vilmos
Bárdosi: Magyar szólások, közmondások értelmező és fogalomköri szótára

Közmondások (3000 magyar közmondás és szójárás betűrendes értelmező dióhéjszótára) - Az Ékesszólás Kiskönyvtára 1. (Új könyv a Tinta Könyvkiadótól)

Szerző: Bárdosi Vilmos - Kiss Gábor
Bárdosi - Kiss: Közmondások (3000 magyar közmondás és szójárás betűrendes értelmező dióhéjszótára)

Szólások (5000 magyar állandósult szókapcsolat betűrendes értelmező dióhéjszótára) - Az Ékesszólás Kiskönyvtára 2. (Új könyv a Tinta Könyvkiadótól)

Szerző: Bárdosi Vilmos - Kiss Gábor
Bárdosi - Kiss: Szólások (5000 magyar állandósult szókapcsolat betűrendes értelmező dióhéjszótára)

Magyar szólástár - A Magyar Nyelv Kézikönyvei (új könyv a Tinta Könyvkiadótól)

Szerző: Bárdosi Vilmos, Balázs Géza, Balogh Péter, Hessky Regina, Kiss Gábor

Mikor, miért, kinek, hogyan - I. Stílus és értelmezés a nyelvi kommunikációban 1-2. (nyelvészeti könyv)

Szerző: Bencze Lóránt
Bencze: Mikor, miért, kinek, hogyan - I. Stílus és értelmezés a nyelvi kommunikációban 1-2. (nyelvészeti könyv)

Elektronikus írástechnika mesterfokon

Szerző: Bertóthyné dr. Végvári Erzsébet
Bertóthyné: Elektronikus írástechnika mesterfokon

Képes diákszótár 14 000 címszóban 80 db képtáblával (nyelvtan kézikönyv)

Szerző: Bíró Á. - P. Eőry V. - Felde Gy. - Heltainé - Kardos T. - Szűts - T. Urbán
Képes diákszótár 14 000 címszóban 80 db képtáblával (nyelvtan kézikönyv)

Képalkotás és képrendszer Füst Milán és Karinthy Frigyes költői nyelvében (nyelvészeti könyv)

Szerző: Büky László
Büky László: Képalkotás és képrendszer Füst Milán és Karinthy Frigyes költői nyelvében (nyelvészeti könyv)

Retró szótár (Korfestő szavak a második világháborútól a rendszerváltásig) (új könyv a Tinta Könyvkiadótól)

Szerző: Burget Lajos
Burger: Retró szótár (Korfestő szavak a második világháborútól a rendszerváltásig)

Miért értjük félre egymást? (pszichológiai, nyelvészeti könyv)

Szerző: Deborah Tannen
Deborah Tannen: Miért értjük félre egymást? (pszichológiai, nyelvészeti könyv)

A Mai Magyar nyelv rendszere - Leíró nyelvtan I. kötet: Bevezetés - Hangtan - Szótan - II. kötet: Mondattan (nyelvészeti könyv)

Szerző: Deme László - Farkas Vilmos - S. Hámori Antónia - Imre Samu - Károly Sándor - B. Lőrinczy Éva - H. Molnár Ilona - Ruzsiczky Éva - Szépe György - Temesi Mihály - Tompa József
Deme - Farkas - S. Hámori - Imre - Károly - B. Lőrinczy - H. Molnár - Ruzsiczky - Szépe - Temesi - Tompa: A Mai Magyar nyelv rendszere - Leíró nyelvtan I. kötet: Bevezetés - Hangtan - Szótan - II. kötet: Mondattan

Feder Vogel singt mit seinem Schnabel - Nordeuropäische Spruchweisheiten (német nyelvű „minikönyv”)

Szerző: Detlev Rehbein
Detlev Rehbein: Feder Vogel singt mit seinem Schnabel - Nordeuropäische Spruchweisheiten (német nyelvű „minikönyv”)
Detlev Rehbein: Feder Vogel singt mit seinem Schnabel - Nordeuropäische Spruchweisheiten (német nyelvű „minikönyv”)
Detlev Rehbein: Feder Vogel singt mit seinem Schnabel - Nordeuropäische Spruchweisheiten (német nyelvű „minikönyv”)

Deutsche Wortkunde - Eine Kulturgeschichte des deutschen Wortschatzes - Sammlung Göschen Band 929. - Berlin und Leipzig, 1926 (német nyelvű gótbetűs nyelvészeti könyv)

Szerző: Dr. phil. Alfred Schirmer
Schirmer: Deutsche Wortkunde - Eine Kulturgeschichte des deutschen Wortschatzes - Sammlung Göschen Band 929. - Berlin und Leipzig, 1926

Leíró magyar nyelvtan II. - Szótan (2. szóalaktan) Tanárképző Főiskolák - J 11-93

Szerző: Dr. Temesi Mihály
Temesi Mihály: Leíró magyar nyelvtan II. - Szótan (2. szóalaktan) Tanárképző Főiskolák - J 11-93

Magyar értelmező szótár diákoknak - Szómagyarázatok példamondatokkal - Tinta Szótárak I. (új könyv a Tinta Könyvkiadótól)

Szerző: Eőry Vilma (főszerk) - Bánki Judit (szerk) - Bíró Ágnes (szerk) - Szirmai Diána (szerk)
Eőry: Magyar értelmező szótár diákoknak - Szómagyarázatok példamondatokkal - Tinta Szótárak I.

Magyar értelmező szótár diákoknak - Szómagyarázatok példamondatokkal - Tinta Szótárak I. (új könyv a Tinta Könyvkiadótól)

Szerző: Eőry Vilma (főszerk) - Bánki Judit (szerk) - Bíró Ágnes (szerk) - Szirmai Diána (szerk)
Eőry Vilma (főszerk) - Bánki Judit (szerk) - Bíró Ágnes (szerk) - Szirmai Diána (szerk) - Magyar értelmező szótár diákoknak - Szómagyarázatok példamondatokkal - Tinta Szótárak I.

Etimológiák - Az Ékesszólás Kiskönyvtára 10. (10000 magyar szó eredete) (új könyv a Tinta Könyvkiadótól)

Szerző: Falk Nóra
Falk: Etimológiák - Az Ékesszólás Kiskönyvtára (10000 magyar szó eredete)

Keresztnevek enciklopédiája - A leggyakoribb női és férfinevek - A Magyar Nyelv Kézikönyvei XVI. (új könyv a Tinta Könyvkiadótól) (nyelvészeti szakkönyv)

Szerző: Fercsik Erzsébet - Raátz Judit
Fercsik - Raátz: Keresztnevek enciklopédiája (A leggyakoribb női és férfinevek)

Székely rovásírásos emlékek (nyelvtörténeti könyv)

Szerző: Ferenczi Géza
Ferenczi Géza: Székely rovásírásos emlékek (nyelvtörténeti könyv)

A Hun-Magyar írás és annak fennmaradt emlékei 1889 (hasonmás, magyar őstörténeti könyv)

Szerző: Fischer Károly Antal
Fischer: Hun - Magyar írás és annak fennmaradt emlékei

Anya-nyelv-csavar (Nyelvi fejtörők) - Az Ékesszólás Kiskönyvtára 8. (Új könyv a Tinta Könyvkiadótól)

Szerző: Forgács Róbert
Forgács: Anya - nyelv - csavar (Nyelvi fejtörők)

Rovásírás gyerekeknek - Táltos Könyvek (Új könyv!)

Szerző: Gábor Emese
Gábor Emese - Rovásírás gyerekeknek - Táltos Könyvek (Új könyv!)

A szavalókórus

Szerző: Gerber Alajos, Romhányi István

Beszédpercepciós fejlesztő modulok

Szerző: Gósy Mária - Imre Angéla
Gósy - Imre: Beszédpercepciós fejlesztő modulok

A mi nyelvünk - A Magyar Nyelv Kézikönyvei

Szerző: Grétsy László

Nyelvi játékaink nagykönyve - A Magyar Nyelv Kézikönyvei (új könyv a Tinta Könyvkiadótól)

Szerző: Grétsy László
Grétsy László - Nyelvi játékaink nagykönyve - A Magyar Nyelv Kézikönyvei
Grétsy László - Nyelvi játékaink nagykönyve - A Magyar Nyelv Kézikönyvei
Grétsy László - Nyelvi játékaink nagykönyve - A Magyar Nyelv Kézikönyvei

Mai magyar nyelvünk - Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete

Szerző: Grétsy László (szerk.)
Grétsy (szerk.): Mai magyar nyelvünk - MTA Nyelvtudományi Intézete

Oriontól Tatárlakáig - A Magyar rovás/írás tündérkönyve (Írásjegyeink periódusos FDC-rendszere)

Szerző: Gyenes József - Feleky Erzsébet
Gyenes József - Feleky Erzsébet - Oriontól Tatárlakáig - A Magyar rovás/írás tündérkönyve (Írásjegyeink periódusos FDC-rendszere)

Magyar nyelv 9. középiskolásoknak (tankönyv)

Szerző: Hajas Zsuzsa
Hajas Zsuzsa: Magyar nyelv 9.

Szómúzeum - Az Ékesszólás Kiskönyvtára 5. (Ódon, furcsa, érdekes, bolondos, emlékezetes szavak, nevek, címek tára) (új könyv a Tinta Könyvkiadótól)

Szerző: Hajdu Endre
Hajdu: Szómúzeum (Ódon, furcsa, érdekes, bolondos, emlékezetes szavak, nevek, címek tára

Családnevek enciklopédiája (Leggyakoribb mai családneveink) - A Magyar Nyelv Kézikönyvei XVII. (új könyv a Tinta Könyvkiadótól)

Szerző: Hajdú Mihály
Hajdú: Családnevek enciklopédiája (Leggyakoribb mai családneveink)

Szórakoztató szóra késztető - A szép Magyar beszéd

Szerző: Hernádi Sándor
Hernádi: Szórakoztató szóra késztető - A szép Magyar beszéd

Mondd mondatban! - Kifejezési önképző

Szerző: Hernádi Sándor
Hernádi: Mondd mondatban! - Kifejezési önképző

Szó-beszéd - Képzelt nyelvi folyóirat

Szerző: Hernádi Sándor
Hernádi: Szó-beszéd - Képzelt nyelvi folyóirat

Népünk és nyelvünk - A Szegedi Alföldkutató Bizottság néprajzi, társadalomrajzi és nyelvészeti szakosztályainak támogatásával megjelenő közérdekű folyóirat - I-III. évfolyam (1929-1931)

Szerző: Horger Antal - Cs. Sebestyén Károly - Bibó István
Horger Antal - Cs. Sebestyén Károly - Bibó István - Népünk és nyelvünk - A Szegedi Alföldkutató Bizottság néprajzi, társadalomrajzi és nyelvészeti szakosztályainak támogatásával megjelenő folyóirat - I-III. évfolyam (1929-1930)

Arab társalgás (nyelvkönyv)

Szerző: Juhász Ernő - Yehia El-Karamany
Juhász: Arab társalgás (nyelvkönyv)
Juhász: Arab társalgás (nyelvkönyv)
Juhász: Arab társalgás (nyelvkönyv)

Magyar értelmező kéziszótár I-II., 1989

Szerző: Juhász József - Szőke István - O. Nagy Gábor - Kovalovszky Miklós
Juhász - Szőke - O. Nagy - Kovalovszky: Magyar értelmező kéziszótár I-II., 1989
Juhász - Szőke - O. Nagy - Kovalovszky: Magyar értelmező kéziszótár I-II., 1989
Juhász - Szőke - O. Nagy - Kovalovszky: Magyar értelmező kéziszótár I-II., 1989

A nyelv és a nyelvek (nyelvészeti könyv) - Akadémiai Kiadó

Szerző: Kenesei István (szerk.)
Kenesei István (szerk.): A nyelv és a nyelvek

Russzicizmusok - 5000 orosz szólás és kifejezés

Szerző: Keszthelyi Ernő (szerk)
Keszthelyi Ernő (szerk): Russzicizmusok - 5000 orosz szólás és kifejezés

Magyar szókincstár (Rokon értelmű szavak, szólások és ellentétek szótára) - A Magyar Nyelv Kézikönyvei I. (új könyv a Tinta Könyvkiadótól)

Szerző: Kiss Gábor
Kiss: Magyar szókincstár (Rokon értelmű szavak, szólások és ellentétek szótára)

Magyar szókincstár (Rokon értelmű szavak, szólások és ellentétek szótára) - A Magyar Nyelv Kézikönyvei I. (új könyv a Tinta Könyvkiadótól)

Szerző: Kiss Gábor
Kiss Gábor - Magyar szókincstár (Rokon értelmű szavak, szólások és ellentétek szótára) - A Magyar Nyelv Kézikönyvei I. (új könyv a Tinta Könyvkiadótól)
Kiss Gábor - Magyar szókincstár (Rokon értelmű szavak, szólások és ellentétek szótára) - A Magyar Nyelv Kézikönyvei I. (új könyv a Tinta Könyvkiadótól)
Kiss Gábor - Magyar szókincstár (Rokon értelmű szavak, szólások és ellentétek szótára) - A Magyar Nyelv Kézikönyvei I. (új könyv a Tinta Könyvkiadótól)
Kiss Gábor - Magyar szókincstár (Rokon értelmű szavak, szólások és ellentétek szótára) - A Magyar Nyelv Kézikönyvei I. (új könyv a Tinta Könyvkiadótól)