A Szent Imre Antikvárium kirakata


Nyelvészeti könyvek, nyelvművelés, írástörténet

149 termék

101 - 149. találat

Magyar szókincstár (Rokon értelmű szavak, szólások és ellentétek szótára) - A Magyar Nyelv Kézikönyvei I. (új könyv a Tinta Könyvkiadótól)

Szerző: Kiss Gábor
Kiss Gábor: Magyar szókincstár (Rokon értelmű szavak, szólások és ellentétek szótára) - A Magyar Nyelv Kézikönyvei I. (új könyv a Tinta Könyvkiadótól)

Szinonimák - Az Ékesszólás Kiskönyvtára 7 (20 000 rokon értelmű szó dióhéjszótára) (új könyv a Tinta Könyvkiadótól)

Szerző: Kiss Gábor - Bárdosi Vilmos
Kiss - Bárdosi: Szinonímák - Az Ékesszólás Kiskönyvtára (20000 rokon értelmű szó dióhéjszótára

Régi szavak szótára - Kihalt, elfeledett és kiveszőben lévő szavak, szóalakok és szójelentések magyarázata - A Magyar Nyelv Kézikönyvei XXV. (Új könyv a Tinta Könyvkiadótól!)

Szerző: Kiss Gábor - Kohári Anna - Mandl Orsolya (szerkesztők)
Kiss Gábor - Kohári Anna - Mandl Orsolya (szerkesztők) - Régi szavak szótára - Kihalt, elfeledett és kiveszőben levő szavak, szóalakok és szójelentések magyarázata - A Magyar Nyelv Kézikönyvei XXV. (Új könyv!)

Gepidák voltak-e a székelyek? Joó Tibor részére dedikált példány!

Szerző: Kniezsa István
Kniezsa István: Gepidák voltak-e a székelyek? Joó Tibor részére dedikált példány!
Kniezsa István: Gepidák voltak-e a székelyek? Joó Tibor részére dedikált példány!
Kniezsa István: Gepidák voltak-e a székelyek? Joó Tibor részére dedikált példány!

Gépírás I. - A Közgazdasági Szakközépiskola, a Középiskolák, valamint a Gépíró- és Gyorsíróiskola számára (tankönyv)

Szerző: Kökény Sándor
Kökény: Gépírás I. - A Közgazdasági Szakközépiskola, a Középiskolák, valamint a Gépíró- és Gyorsíróiskola számára (tankönyv)

Gépírás I. - A közgazdasági szakközépiskolák, középiskolák, valamint a gépíró- és gyorsíróiskolák számára (tankönyv)

Szerző: Kökény Sándor
Kökény Sándor - Gépírás I. - A közgazdasági szakközépiskolák, középiskolák, valamint a gépíró- és gyorsíróiskolák számára

Gépírási szöveggyűjtemény I-II.

Szerző: Kökény Sándorné - Matlag Gézáné - Dr. Lábdy Lajos
Kökény Sándorné - Matlag Gézáné - Dr. Lábdy Lajos - Gépírási szöveggyűjtemény I-II.
Kökény Sándorné - Matlag Gézáné - Dr. Lábdy Lajos - Gépírási szöveggyűjtemény I-II.
Kökény Sándorné - Matlag Gézáné - Dr. Lábdy Lajos - Gépírási szöveggyűjtemény I-II.

Magyar kereskedelmi levelezés II. rész (1929) - A négyévfolyamú felső kereskedelmi iskolák 68.000/1927. számú tanításterve alapján a harmadik évfolyam számára

Szerző: Krisch Jenő és Thurzó Nagy Árpád
Krisch Jenő és Thurzó Nagy Árpád - Magyar kereskedelmi levelezés II. rész - A négyévfolyamú felső kereskedelmi iskolák 68.000/1927. számú tanításterve alapján

A módosítószók a magyar nyelv szófaji rendszerében - Doktori Mestermunkák (nyelvészeti könyv)

Szerző: Kugler Nóra
Kugler: A módosítószók a magyar nyelv szófaji rendszerében - Doktori Mestermunkák (nyelvészeti könyv)

Helyesírás - A Magyar Nyelv Kézikönyvtára - 1. kötet (magyar helyesírási kézikönyv)

Szerző: Laczkó Krisztina - Mártonfi Attila
Laczkó - Mártonfi: Helyesírás - A Magyar Nyelv Kézikönyvtára - 1. kötet (magyar helyesírási kézikönyv)

Magyar utónévkönyv

Szerző: Ladó János
Ladó: Magyar utónévkönyv

Gyorsírás II. rész - Irodai gyorsírás

Szerző: Lányi Jakab - Csongor Rezső - Radnai Béla - Barabási László
Lányi Jakab - Csongor Rezső - Radnai Béla - Barabási László - Gyorsírás II. rész - Irodai gyorsírás

Így tanulok nyelveket - Egy tizenhat nyelvű tolmács feljegyzései

Szerző: Lomb Kató
Lomb Kató - Így tanulok nyelveket - Egy tizenhat nyelvű tolmács feljegyzései

A Moldvai Csángó nyelvjárás Román kölcsönszavai

Szerző: Márton Gyula
Márton Gyula - A Moldvai Csángó nyelvjárás Román kölcsönszavai

Pohárköszöntők (Toastok) - Minden rendüek és ranguak számára - Lampel Róbert (Wodianer F. és Fiai) cs. és kir. udv. Könyvkereskedés kiadása, Budapest

Szerző: Mélyacsai [Kassay Adolf]
Mélyacsai: Pohárköszöntők (Toastok) - Minden rendüek és ranguak számára

Német-Magyar nyelvi érintkezések a XVI. század végéig (nyelvészeti könyv)

Szerző: Mollay Károly
Mollay: Német-Magyar nyelvi érintkezések a XVI. század végéig (nyelvészeti könyv)

A Zselicségi Szenna és vidéke magyar nyelvjárása (nyelvészeti szakkönyv)

Szerző: Nyiri Antal Dr.(gimn. tanár)
Nyiri Antal: A Zselicségi Szenna és vidéke

Mi fán terem? (Magyar szólások eredete)

Szerző: O. Nagy Gábor
O. Nagy: Mi fán terem? (Magyar szólások eredete)

Arvisura - Igazszólás - Regék a Hun és a Magyar törzsszövetség rovásírásos krónikájából I-II. (magyar őstörténeti könyv)

Szerző: Paál Zoltán
Paál: Avisura - Igazszólás - Regék a Hun és a Magyar törzsszövetség rovásírásos krónikájából I-II. (írástörténeti könyv)

Arvisura (Igazszólás) Regék a Hun és a Magyar törzsszövetség rovásírásos krónikájából I-II. (magyar őstörténeti könyv)

Szerző: Paál Zoltán
Paál Zoltán - Arvisura (Igazszólás) Regék a Hun és a Magyar törzsszövetség rovásírásos krónikájából I-II. (magyar őstörténeti könyv)
Paál Zoltán - Arvisura (Igazszólás) Regék a Hun és a Magyar törzsszövetség rovásírásos krónikájából I-II. (magyar őstörténeti könyv)
Paál Zoltán - Arvisura (Igazszólás) Regék a Hun és a Magyar törzsszövetség rovásírásos krónikájából I-II. (magyar őstörténeti könyv)

Finn olvasókönyv szójegyzékkel - Egyetemi Tankönyv

Szerző: Papp István
Papp: Finn olvasókönyv szójegyzékkel - Egyetemi Tankönyv

A nyelv keletkezése (nyelvészeti szakkönyv)

Szerző: Papp Mária
Papp: A nyelv keletkezése (nyelvészeti szakkönyv)

Germanische Sprachwissenschaft - I. Einleitung und Lautlehre - Sammlung Göschen Band 238 (német nyelvű nyelvészeti könyv)

Szerző: Prof. Dr. Hans Krahe
Krahe: Germanische Sprachwissenschaft - I. Einleitung und Lautlehre - Sammlung Göschen Band 238 (német nyelvű nyelvészeti könyv)

Állatnevek enciklopédiája - A gerincesek elnevezéseinek eredete, az állatok kultúrtörténete, néprajza és mitológiája - A Magyar Nyelv Kézikönyvei XXIV. (Új könyv a Tinta Könyvkiadótól!)

Szerző: Rácz János
Rácz János - Állatnevek enciklopédiája - A gerincesek elnevezéseinek eredete, az állatok kultúrtörténete, néprajza és mitológiája - A Magyar Nyelv Kézikönyvei XXIV. (Új könyv!)

A sumér és akkád ékjelekről

Szerző: René Labat
Labat: A sumér és akkád ékjelekről

Magyar nyelvtan munkafüzet érettségizők számára I. (Leíró nyelvtan és nyelvtörténet)

Szerző: Rózsa Józsefné
Rózsa Józsefné: Magyar nyelvtan munkafüzet érettségizők számára I. (Leíró nyelvtan és nyelvtörténet)

Bujdosó nyelvemlékeink - A Tihanyi Alapítólevéltől a Bori Noteszig

Szerző: Ruffy Péter
Ruffy Péter - Bujdosó nyelvemlékeink - A Tihanyi Alapítólevéltől a Bori Noteszig

Tanuljunk magyarul! RTV-Minerva (anyanyelvi könyv)

Szerző: Sárosy Józsefné - Szabó Balázsné
Sárosyné - Szabóné: Tanuljunk magyarul! RTV-Minerva (anyanyelvi könyv)

Rovás és rovásírás (A Magyar Nemzeti Múzeum megbízásából végzett tanulmányok alapján) (Hasonmás kiadású új könyv a Tinta Könyvkiadótól!)

Szerző: Sebestyén Gyula
Sebestyén: Rovás és rovásírás (A Magyar Nemzeti Múzeum megbízásából végzett tanulmányok alapján)

A gyakori beszédhibák

Szerző: Seper Jenő - Montágh Imre - Vincze Tamásné
Seper - Montágh - Vincze: A gyakori beszédhibák

Alakzatlexikon (A retorikai és stilisztikai alakzatok kézikönyve) - A Magyar Nyelv Kézikönyvei XV. (új könyv a Tinta Könyvkiadótól)

Szerző: Szathmári István
Szathmári: Alakzatlexikon (A retorikai és stilisztikai alakzatok kézikönyve)

Magyar eredetű keresztnevek kincses tára - „Határozottan, életvidáman” (utónévkönyv)

Szerző: Szegedi Csanád
Szegedi Csanád: Magyar eredetű keresztnevek kincses tára - „Határozottan, életvidáman” (utónévkönyv)

A magyar nyelv tankönyve középiskolásoknak (tankönyv)

Szerző: Szende Aladár
Szende: A magyar nyelv tankönyve középiskolásoknak (tankönyv)

Bevezetés az általános nyelvészetbe (nyelvészeti tankönyv)

Szerző: Telegdi Zsigmond
Telegdi: Bevezetés az általános nyelvészetbe (nyelvészeti könyv)

Idegen szavak szótára - A Magyar Nyelv Kézikönyvtára - 2. kötet (nyelvészeti kézikönyv)

Szerző: Tolcsvai Nagy Gábor
Tolcsvai Nagy Gábor: Idegen szavak szótára - A Magyar Nyelv Kézikönyvtára - 2. kötet (nyelvészeti kézikönyv)

Kormosképek. (Silhouette-ek.) Különkiadás a „Varázsrontó”-ból - Budapest, 1910

Szerző: Toldy Géza
Toldy Géza: Kormosképek. (Silhouette-ek.) Különkiadás a „Varázsrontó”-ból - Budapest, 1910

Idegen szavak magyarul

Szerző: Tótfalusi István

Idegenszó-tár - Idegen szavak értelmező és etimológiai szótára - A Magyar Nyelv Kézikönyvei VIII. (új könyv a Tinta Könyvkiadótól)

Szerző: Tótfalusi István
Tótfalusi: Idegen-szótár - Idegen szavak értelmező és etimológiai szótára - A Magyar Nyelv Kézikönyvei VIII.

HAR, avagy Európa 45.000 éves szellemi és nyelvi öröksége I. - A Kőkor Csodája

Szerző: Varga Csaba
Varga Csaba - HAR, avagy Európa 45.000 éves szellemi és nyelvi öröksége I. - A Kőkor Csodája

Játszunk a szóval!

Szerző: Vargha Balázs
Vargha: Játszunk a szóval!

Találós kérdések (1295 hagyományos magyar szóbeli rejtvény) - Az Ékesszólás Kiskönyvtára 12. (Új könyv a Tinta Könyvkiadótól)

Szerző: Vargha Katalin
Vargha: Találós kérdések (1295 hagyományos magyar szóbeli rejtvény)

Angol-Magyar alapszótár - Híd Szótárak (új könyv a Tinta Könyvkiadótól)

Szerző: Vizi Katalin
Vizi: Angol - Magyar alapszótár

Magyar-Angol alapszótár - Híd Szótárak (új könyv a Tinta Könyvkiadótól)

Szerző: Vizi Katalin
Vizi: Magyar - Angol alapszótár

'»Vanitatum vanitas« Maga is a húmor' - Az irónia (korlátozásának) változatai a magyar romantika irodalmában - Doktori Mestermunkák (nyelvművelési tanulmány, irodalomtörténeti könyv)

Szerző: Z. Kovács Zoltán
Z. Kovács: '»Vanitatum vanitas« Maga is a húmor' - Az irónia (korlátozásának) változatai a magyar romantika irodalmában - Doktori Mestermunkák (nyelvművelési tanulmány, irodalomtörténeti könyv)