A Szent Imre Antikvárium kirakata


Jogi szakkönyvek, politika, politológiai könyvek

463 termék

51 - 100. találat

Nácik vörös szegfűvel - Benne: A Terror Házához hívó rádiójegyzet (Dedikált példány!)

Szerző: Bencsik András
Bencsik András: Nácik vörös szegfűvel - Benne: A Terror Házához hívó rádiójegyzet (Dedikált példány!)

Építésügyi jogszabályok gyűjteménye 3.

Szerző: Benedek János Dr., Dr. Csillag György, Dr. Molnár János, Dr. Pintér Péter, Dr. Politzer Tamásné, Dr. Prelecz László, Tábori Károly, Dr. Temesvári László
Építésügyi jogszabályok gyűjteménye 3.

Az erdélyi országgyűlések színházpolitikai vitái és iratai 1791-1847 (színházművészeti könyv)

Szerző: Bényei Miklós
Bényei: Az erdélyi országgyűlések színházpolitikai vitái és iratai 1791-1847 (színházművészeti könyv)

Az Európai Közösség kereskedelmi joga (jogi könyv)

Szerző: Berke Barna - Boytha György - Dienes-Oehm Egon - Király Miklós - Martonyi János
Berke Barna - Boytha György - Dienes-Oehm Egon - Király Miklós - Martonyi János: Az Európai Közösség kereskedelmi joga (jogi könyv)

Új Idő Könyvek - Írók, színészek, börtönök - könyv 1956-ról (történelmi könyvek)

Szerző: Bertha Bulcsu
Bertha: Új Idő Könyvek - Írok, színészek, börtönök - könyv 56-ról (történelmi könyvek)

Aktuális volt (politikai riportkönyv)

Szerző: Betlen János
Betlen: Aktuális volt (politikai riportkönyv)

A Magyar és a nemzetközi munkásmozgalom története 1945-1966 - A Marxizmus-Leninizmus Esti Egyetem tankönyve (kézirat gyanánt)

Szerző: Blaskovics János - Dr. Borsi Emil - Labádi Lajos - Péner Imre - Sürő Ottó - Dr. Szántó György - Dr. Szenes Tamás
Blaskovics János - Dr. Borsi Emil - Labádi Lajos - Péner Imre - Sürő Ottó - Dr. Szántó György - Dr. Szenes Tamás - A Magyar és a nemzetközi munkásmozgalom története 1945-1966 - A Marxizmus-Leninizmus Esti Egyetem tankönyve (kézirat gyanánt)

Emlékek az 'Ügy'-ről

Szerző: Blum, Léon
Blum: Emlékek az 'Ügy'-ről

Vörös vírus (politikai könyv)

Szerző: Bokor Imre
Bokor: Vörös vírus (politikai könyv)

Szescioletni Plan Odbudowy Warszawy - Szate Graficzna, Wykresy, Plany i Perspektywy Opracowano na Podstawie Materialow i Projektow biura Urbanistycznego Warszawy (lengyel nyelvű könyv)

Szerző: Boleslaw Bierut
Boleslaw Bierut - Szescioletni Plan Odbudowy Warszawy (lengyel nyelvű könyv)
Boleslaw Bierut - Szescioletni Plan Odbudowy Warszawy (lengyel nyelvű könyv)
Boleslaw Bierut - Szescioletni Plan Odbudowy Warszawy (lengyel nyelvű könyv)

A Magyar népi mozgalom - A harmadik reformnemzedék

Szerző: Borbándi Gyula
Borbándi: A Magyar népi mozgalom - A harmadik reformnemzedék

Alkony és derengés - Írások a posztemigrációról

Szerző: Borbándi Gyula
Borbándi Gyula - Alkony és derengés - Írások a posztemigrációról

Magyar Nemzetközi kollíziós magánjog - Egyetemi Tankönyv (jogi szakkönyv)

Szerző: Burián László - Kecskés László - Vörös Imre
Burián - Kecskés - Vörös: Magyar Nemzetközi kollíziós magánjog - Egyetemi Tankönyv (jogi szakkönyv)

Kistérségeknek kistérségekről

Szerző: Cefkó Ferenc (szerk)
Cefkó Ferenc (szerk) - Kistérségeknek kistérségekről

Visszaemlékezések Leninre

Szerző: Clara Zetkin
Clara Zetkin - Visszaemlékezések Leninre

Magyarország és a KGST

Szerző: Csáki Norbert
Csáki Norbert - Magyarország és a KGST

Csapody Miklós jegyzetei 1993-1994 - Vasárnapi Újság (Dedikált példány!)

Szerző: Csapody Miklós
Csapody Miklós jegyzetei 1993-1994 - Vasárnapi Újság

Corpus Juris Hungarici - Magyar Törvénytár 1000-1895 Millenniumi Emlékkiadás - 1872-1874. évi Törvényczikkek

Szerző: Csiky Kálmán - Dr. Kolosvári Sándor - Nagy Gyula - Dr. Óvári Kelemen - Tóth Lőrincz
Dr. Márkus Rezső: Corpus Juris Hungarici - Magyar Törvénytár 1000-1895 Millenniumi Emlékkiadás - 1872-1874. évi Törvényczikkek

Georges Clemenceau - Politikai életrajz

Szerző: D. P. Pricker
D. P. Pricker - Georges Clemenceau - Politikai életrajz

Devizaügyletek- főiskolai adjunktus (jogi szakkönyv)

Szerző: Dános Anikó
Dános: Devizaügyletek- főiskolai adjunktus (jogi szakkönyv)

Kossuth-díjasok és Állami Díjasok almanachja 1948-1985

Szerző: Darvas Pálné - Dr. Klement Tamás - Dr. Terjék József
Darvas - Dr. Klement - Terjén: Kossuth-díjasok és Állami Díjasok almanachja 1948-1985

Utazás az új Magyarországon

Szerző: Dobozi Imre - Földes Mihály - Enczi Endre - Füsi József - Hegedűs Géza - Komjáthy István - Koroda Miklós - László Gyula - Lestyán Sándor - Soltész István - Teknős Péter - Urbán Ernő -Zádor István, Hont-Varsányi Ferenc (illusztráció)
Dobozi Imre - Földes Mihály - Enczi Endre - Füsi József - Hegedűs Géza - Komjáthy István - Koroda Miklós - László Gyula - Lestyán Sándor - Soltész István - Teknős Péter - Urbán Ernő - Utazás az új Magyarországon

A személyi jövedelemadóról szóló törvény egységes szerkezetben, állásfoglalásokkal 2003. - Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Vizsgálati Módszertani Bizottság Kiadványa IV. 1.

Szerző: Dr. András Jánosné - Gódor Istvánné - Lepsényi Mária - Szűcs Jánosné - Dr. Zsohár Istvánné
Dr. Andrási - Gódor - Lepsényi - Szűcs - Dr. Zsohár: A személyi jövedelemadóról szóló törvény egységes szerkezetben, állásfoglalásokkal 2003. - Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Vizsgálati Módszertani Bizottság Kiadványa IV. 1.

Magyar alkotmánytan (jogi szakkönyv)

Szerző: Dr. Bajáki Veronika - Dr. Gaál Zoltán - Dr. Pőcze Béla - Dr. Sári János - Dr. Schmidt Péter - Dr. Takács Imre
Dr. Bajáki - Dr. Gaál - Dr. Pőcze - Dr. Sári - Dr. Schmidt - Dr. Takács: Magyar alkotmánytan (jogi szakkönyv)

Kriminalisztika (Általános rész) - Belügyminisztérium Tanulmányi és Módszertani Osztálya, 1961

Szerző: Dr. Beck Károly - Dr. Demeter András - Dr. Déry Pál - Fekete István - Dr. Földes Vilmos - Dr. Garamvölgyi Vilmos - Dr. Illár Sándor - Dr. Katona Géza
Dr. Beck Károly - Dr. Demeter András - Dr. Déry Pál - Fekete István - Dr. Földes Vilmos - Dr. Garamvölgyi Vilmos - Dr. Illár Sándor - Dr. Katona Géza - Kriminalisztika

A gazdasági jog alapjai

Szerző: Dr. Bednay Dezső
Bednay: A gazdasági jog alapjai

Büntetőjog - Különös rész (harmadik, átdolgozott kiadás)

Szerző: Dr. Belovics Ervin, Dr. Molnár Gábor, Dr. Sinku Pál
Dr. Belovics Ervin, Dr. Molnár Gábor, Dr. Sinku Pál - Büntetőjog - Különös rész (harmadik, átdolgozott kiadás)

Büntetőjog - Különös Rész (ötödik, átdolgozott kiadás)

Szerző: Dr. Belovics Ervin, Dr. Molnár Gábor, Dr. Sinku Pál
Dr. Belovics Ervin, Dr. Molnár Gábor, Dr. Sinku Pál - Büntetőjog - Különös Rész (ötödik, átdolgozott kiadás)
Dr. Belovics Ervin, Dr. Molnár Gábor, Dr. Sinku Pál - Büntetőjog - Különös Rész (ötödik, átdolgozott kiadás)
Dr. Belovics Ervin, Dr. Molnár Gábor, Dr. Sinku Pál - Büntetőjog - Különös Rész (ötödik, átdolgozott kiadás)

Az európai közösség kereskedelmi joga (jogi szakkönyv)

Szerző: Dr. Berke Barna - Dr. Boytha György - Dr. Burián László - Dr. Dienes-Oehm Egon - Dr. Király Miklós - Dr. Martonyi János - Dr. Mádl Ferenc
Berke - Burián - Boytha - Dienes-Oehm - Király - Martonyi Mádl: Az európai közösség kereskedelmi joga (jogi szakkönyv)

A gazdasági társaságok 1-2.

Szerző: dr. Besenyei Lajos - dr. Fabó Tibor - dr. Fazekas Judit - dr. Harsányi Gyöngyi - dr. Kisfaludi András - dr. Miskolczi Bodnár Péter - dr. Nochta Tibor - Ujváriné dr. Antal Edit
dr. Besenyei Lajos - dr. Fabó Tibor - dr. Fazekas Judit - dr. Harsányi Gyöngyi - dr. Kisfaludi András - dr. Miskolczi Bodnár Péter - dr. Nochta Tibor - Ujváriné dr. Antal Edit: A gazdasági társaságok 1-2.

Társasági és cégjoggal kapcsolatos bírósági határozatok gyűjteménye (jogi szakkönyv)

Szerző: Dr. Bodor Mária Zsuzsanna - Dr. Koday Zsuzsanna - Dr. Lőricz Györgyné - Dr. Pethőné dr. Kovács Ágnes - Dr. Vezekényi Ursula
Dr. Bodor - Dr. Koday - Dr. Lőrincz - Dr. Pethőné - Dr. Vezekényi: Társasági és cégjoggal kapcsolatos bírósági határozatok gyűjteménye (jogi szakkönyv)

Értékpapírok - Jogszabálygyűjtemény

Szerző: Dr. Dobi Katalin (szerk)
Dr. Dobi Katalin (szerk): Értékpapírok - Jogszabálygyűjtemény

Szent Imre és kora (magyar történelmi könyv)

Szerző: Dr. Erdélyi László
Dr. Erdélyi László: Szent Imre és kora (magyar történelmi könyv)

Polgári jog I-II-III. (jogi szakkönyv)

Szerző: Dr. Fábián Ferenc - Dr. Kosza Yvette - Dr. Sándor István - Dr. Udvary Sándor - Dr. Boóc Ádám - Dr. Szeibert Orsolya
Dr. Fábián Ferenc - Dr. Kosza Yvette - Dr. Sándor István - Dr. Udvary Sándor - Dr. Boóc Ádám - Dr. Szeibert Orsolya: Polgári jog I-II-III. (jogi szakkönyv)

Négynyelvű közigazgatási fogalomtár (jogi szakkönyv)

Szerző: Dr. Hazafi Zoltán - Dr. Szász Eleonóra
Dr. Hazafi Zoltán - Dr. Szász Eleonóra: Négynyelvű közigazgatási fogalomtár (jogi szakkönyv)

Általános jogtörténet I. - Egységes Egyetemi Tankönyv (40122)

Szerző: Dr. Horváth Pál - Dr. Kajtár István - Dr. Nagy Lászlóné - Dr. Révész T. Mihály - Dr. Stipta István - Dr. Zlinszky János
Horváth - Kajtár - Nagy - Révész - Stipta - Zlinszky: Általános jogtörténet I. - Egységes Egyetemi Tankönyv (40122)

A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata - Új Évfolyam XVII. kötet - A lengyel alkotmány története 1894

Szerző: Dr. Hüppe Siegfried
Hüppe: A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata - Új Évfolyam XVII. kötet - A lengyel alkotmány története

A közlekedési jogról és alkalmazásáról mindenkinek

Szerző: Dr. Irk Ferenc - Dr. Fehér Lenke
A közlekedés jogról és alkalmazásáról mindenkinek (közlekedés tárgyú szakkönyv)

Az üzemi bizottságok a munkáshatalomért 1944-1948 - Az MSZMP Központi Bizottságának Párttörténeti Intézete És A Magyar Országos Levéltár Kiadványa

Szerző: Dr. Jenei Károly - Rácz Béla - Strassenreiter Erzsébet
Dr. Jenei Károly - Rácz Béla - Strassenreiter Erzsébet - Az üzemi bizottságok a munkáshatalomért 1944-1948 - Az MSZMP Központi Bizottságának Párttörténeti Intézete És A Magyar Országos Levéltár Kiadványa

Joghalál Magyarországon 1945-1989 (tényfeltáró tanulmány)

Szerző: Dr. Kahler Frigyes
Dr. Kahler Frigyes: Joghalál Magyarországon 1945-1989
Dr. Kahler Frigyes: Joghalál Magyarországon 1945-1989
Dr. Kahler Frigyes: Joghalál Magyarországon 1945-1989

Jogaink betegségben - egészségben

Szerző: dr. Kismarton Judit - dr. Vasváry Artúrné (szerk)
dr. Kismarton Judit - dr. Vasváry Artúrné (szerk) - Jogaink betegségben - egészségben

A modern polgári közgazdaságtan története

Szerző: Dr. Mátyás Antal
Dr. Mátyás Antal - A modern polgári közgazdaságtan története
Dr. Mátyás Antal - A modern polgári közgazdaságtan története
Dr. Mátyás Antal - A modern polgári közgazdaságtan története

Wartha Vincze - (A hazai kémia megalapítója 1844-1914) - Budapesti Műszaki Egyetem Központi Könyvtára - Műszaki Tudománytörténeti Kiadványok

Szerző: Dr. Móra László
Dr. Móra László - Wartha Vincze - (A hazai kémia megalapítója 1844-1914) - Budapesti Műszaki Egyetem Központi Könyvtára - Műszaki Tudománytörténeti Kiadványok

A szerzetesi professio egyházi és világi jog szerint

Szerző: Dr. Notter Antal
Notter: A szerzetesi professio egyházi és világi jog szerint

Bírósági végrehajtás - Jogi szakvizsga kézikönyvek (jogi szakkönyv)

Szerző: Dr. Pestovics Ilona
Dr. Pestovics Ilona: Bírósági végrehajtás - Jogi szakvizsga kézikönyvek (jogi szakkönyv)

Az Ön ügyvédje - Családi Könyvek (jogi szakkönyv)

Szerző: Dr. Petrik Ferenc
Dr. Petrik Ferenc: Az Ön ügyvédje

Jogi ismeretek II. - Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Kar (80347)

Szerző: Dr. Pintér László
Dr. Pintér László - Jogi ismeretek II. - Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Kar (80347)

Adózás A-tól Z-ig

Szerző: Dr. Szakács Imre
Dr. Szakács Imre: Adózás A-tól Z-ig

Foreig investments in Hungary - Low and Practice (angol nyelvű jogi szakkönyv)

Szerző: Dr. Tamás Sárközy
Dr. Tamás Sárközy: Foreig investments in Hungary - Low and Practice

A gazdálkodás egyes szervezeti formáira vonatkozó jogszabályok

Szerző: Dr. Tóth Györgyné - Dr. László András
Dr. Tóth Györgyné - Dr. László András: A gazdálkodás egyes szervezeti formáira vonatkozó jogszabályok