A Szent Imre Antikvárium kirakata


Jogi szakkönyvek, politika, politológiai könyvek

463 termék

401 - 450. találat

Tény/Soros - A Magyar Soros Alapítvány első tíz éve (1984-1994)

Szerző: Nové Béla
Nové: Tény/Soros - A Magyar Soros Alapítvány első tíz éve (1984-1994)

EU Issues (angol nyelvű jogi szakkönyv)

Szerző: Ocskóné Dókus Tünde
Ocskóné Dókus Tünde: EU Issues (angol nyelvű jogi szakkönyv)

Bevezetés a politikába

Szerző: Ottlik László

Gedankenkraft und Sprachgewalt bei Marx und Engels (német nyelvű „minikönyv”)

Szerző: Otto Grotewohl
Otto Grotewohl: Gedankenkraft und Sprachgewalt bei Marx und Engels (német nyelvű „minikönyv”)
Otto Grotewohl: Gedankenkraft und Sprachgewalt bei Marx und Engels (német nyelvű „minikönyv”)
Otto Grotewohl: Gedankenkraft und Sprachgewalt bei Marx und Engels (német nyelvű „minikönyv”)

Tűzrendészeti Közigazgatás Kézikönyve

Szerző: Papp Ferenc, Szeged szabad királyi város tűzoltóparancsnoka a Magyar Országos Tüzoltó Szövetség elnökségi előadója
Tűzrendészet reklám 1928
Tűzrendészet reklám 1928
Tűzrendészet reklám 1928
Tűzrendészet reklám 1928

A törvényhozás elmélete és gyakorlata a parlamentáris demokráciában - Doktori Mestermunkák (alkotmányjogi könyv)

Szerző: Petrétei József
Petrétei: A törvényhozás elmélete és gyakorlata a parlamentáris demokráciában - Doktori Mestermunkák (alkotmányjogi könyv)

Botrányok a XX. században

Szerző: Pintér István
Pintér: Botrányok a XX. században (tényfeltáró kötet)

Járható utak a magyar rögön

Szerző: Piukovich József Dr.

Egy a nemzet - One Nation - Indivisible (Cikkek, beszédek, előadások, tanulmányok)

Szerző: Pordány László
Pordány László - Egy a nemzet - One Nation - Indivisible (Cikkek, beszédek, előadások, tanulmányok)

Orenburg - Tengiz - Magyarok a halálzónában

Szerző: Réz Kata
Réz: Orenburg - Tengiz - Magyarok a halálzónában

A globális társadalom - A Herman Ottó Társaság Nemzetpolitikai Sorozata

Szerző: Roób Gusztáv
Roób: A globális társadalom - A Herman Ottó Társaság Nemzetpolitikai Sorozata

Békés forradalom (1935)

Szerző: Salazar
Salazar: Békés forradalom

Általános jogpolitika - A jog depolitizálása (jogi szakkönyv)

Szerző: Samu Mihály
Samu: Általános jogpolitika - A jog depolitizálása (jogi szakkönyv)

A katona és az állam - A civil és a katonai szféra viszonyainak elmélete és politikája

Szerző: Samuel P. Huntington
Huntington: A katona és az állam - A civil és a katonai szféra viszonyainak elmélete és politikája

Híradás a pusztáról 1945-1950

Szerző: Sándor András

Rendszerek és váltások - Társadalom és Oktatás 33.

Szerző: Sáska Géza
Sáska: Rendszerek és váltások - Társadalom és Oktatás 33.

Benes (Egy nemzet élete, egy államférfi portréja) Pozsony, 1934 (Eduard Benes)

Szerző: Sebestyén József Dr., Spielberger Leo
Sebestyén-Spielberger: Benes (Egy nemzet élete, egy államférfi portréja)

Szárny és teher - Ajánlás a nevelés-oktatás rendszerének újjáépítésére és a korrupció megfékezésére

Szerző: Sólyom László - Csermely Péter - Fodor István - Eva Joly - Lámfalussy Sándor
Sólyom - Csermely - Fodor - Eva - Lámfalussy: Szárny és teher - Ajánlás a nevelés-oktatás rendszerének újjáépítésére és a korrupció megfékezésére

Családjog (jogi szakkönyv)

Szerző: Somfai Balázs
Somfai Balázs: Családjog (jogi szakkönyv)

Politikai tanulmány és levelezés - Maximilien Lucas és Johannes Colerus Spinoza-életrajzaival - Magyar Tudományos Akadémia - Filozófiai Írók Tára (Új folyam) XIV. kötet

Szerző: Spinoza
Spinoza: Politikai tanulmány és levelezés - Maximilien Lucas és Johannes Colerus Spinoza-életrajzaival - Magyar Tudományos Akadémia - Filozófiai Írók Tára (Új folyam)

Gyermek- és ifjúságvédelem (jogi szakkönyv)

Szerző: Strauszné Simonyi Erzsébet
Strauszné Simonyi: Gyermek- és ifjúságvédelem (jogi szakkönyv)

A Magyar Országgyűlés 1848/1849

Szerző: Szabad György - Für Lajos - Katona Tamás - Kávássy Sándor - Orosz István - Semjén Zsolt - Szabó Miklós - Takáts Péter - Tirts Tamás (szerk)
A Magyar országgyűlés 1848/1849

A' Magyar Korona országainak státusjogi és monarchiai állása a' Pragmatica Sanctio szerint, Oroszvár, 1848 Április 30.

Szerző: Szabó Béla
Szabó: A' Magyar korona országainak státusjogi és monarchiai állása - A' Pragmatica Sanctio szerint 1848
Szabó: A' Magyar korona országainak státusjogi és monarchiai állása - A' Pragmatica Sanctio szerint 1848
Szabó: A' Magyar korona országainak státusjogi és monarchiai állása - A' Pragmatica Sanctio szerint 1848

Segédanyag a római öröklési jog tanulmányozásához - Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar

Szerző: Szabó Béla
Szabó Béla: Segédanyag a római öröklési jog tanulmányozásához - Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar

Állam- és Jogtudományi Enciklopédia I-II. - Akadémiai Kiadó, 1980

Szerző: Szabó Imre (főszerk.) - Kovács István - Eőrsi Gyula - Nagy Lajos (szerk.)
Szabó Imre (főszerk.) - Kovács - Eőrsi - Nagy (szerk.): Állam- és Jogtudományi Enciklopédia I-II. - Akadémiai Kiadó, 1980

Bevezetés a jog- és államtudományokba - Prudentia Iuris 2.

Szerző: Szabó Miklós
Szabó: Bevezetés a jog- és államtudományokba - Prudentia Iuris 2.

Minden kényszer nélkül - Egy műper története - Extra Hungariam

Szerző: Szász Béla
Szász: Minden kényszer nélkül - Egy műper története - Extra Hungairam

Társiasság és tekintély - Esztétikai politika a 18. századi Angliában - Doktori Mestermunkák (szociológiai tanulmány, politikai könyv)

Szerző: Szécsényi Endre
Szécsényi: Társiasság és tekintély esztétikai politika a 18. századi Angliában - Doktori Mestermunkák (szociológiai tanulmány, politikai könyv)

Rákosztály

Szerző: Szolzsenyicin, Alekszandr
Szolzsenyicin: Rákosztály (Regény)

A T. Ház humora - Kivonat a parlamenti naplókból

Szerző: Szüllő Géza
Szüllő Géza: A T. Ház humora - Kivonat a parlamenti naplókból
Szüllő Géza: A T. Ház humora - Kivonat a parlamenti naplókból
Szüllő Géza: A T. Ház humora - Kivonat a parlamenti naplókból

Meglátni és megveretni - Székházlángok, utcai csaták, terrorimus ahogy Nagy József lejegyezte

Szerző: Tarjányi Péter
Tarjányi: Meglátni és megveretni - Székházlángok, utcai csaták, terrorimus ahogy Nagy József lejegyezte

Magyar jogi népszokások - Társadalomtudományi Könyvtár (néprajzi, jogi könyv)

Szerző: Tárkány Szücs Ernő
Tárkány Szücs Ernő: Magyar jogi népszokások - Társadalomtudományi Könyvtár (néprajzi, jogi könyv)

A szellemi alkotások joga (jogi szakkönyv)

Szerző: Tattay Levente
Tattay: A szellemi alkotások joga (jogi szakkönyv)

A béka segge alatt

Szerző: Tibor Fischer
Tibor Fischer - A béka segge alatt

La Politique Extérieure du Roi Mathias (Mátyás király külpolitikája) (francia nyelvű könyv 1943-ból)

Szerző: Tiburce Joó (Joó Tibor)
Tiburce Joó (Joó Tibor): La Politique Extérieure du Roi Mathias (Mátyás király külpolitikája) (francia nyelvű könyv)

Magyar Alkotmány- és jogtörténet tekintettel a nyugati államok jogfejlődésére - Hornyánszky V., 1903

Szerző: Timon Ákos
Timon Ákos: Magyar Alkotmány- és jogtörténet tekintettel a nyugati államok jogfejlődésére - Hornyánszky V., 1903

Vogelsang és a magyar konzervativ politika 1867 után - Különnyomat a Károlyi Árpád Emlékkönyvből - Joó Tibor részére dedikált példány!

Szerző: Tóth László
Tóth László: Vogelsang és a magyar konzervativ politika 1867 után - Különnyomat a Károlyi Árpád Emlékkönyvből - Joó Tibor részére dedikált példány
Tóth László: Vogelsang és a magyar konzervativ politika 1867 után - Különnyomat a Károlyi Árpád Emlékkönyvből - Joó Tibor részére dedikált példány
Tóth László: Vogelsang és a magyar konzervativ politika 1867 után - Különnyomat a Károlyi Árpád Emlékkönyvből - Joó Tibor részére dedikált példány

V. I. Lenin Művei 33. - A kapitalizmus fejlődése Oroszországban - Világ Proletárjai Egyesüljetek!

Szerző: V. I. Lenin (Vlagyimir Iljics Lenin)
V. I. Lenin Művei 3. kötet - A kapitalizmus fejlődése Oroszországban

V. I. Lenin Művei 32. - 1920 december - 1921 augusztus - Világ Proletárjai Egyesüljetek!

Szerző: V. I. Lenin (Vlagyimir Iljics Lenin)
Lenin: V. I. Lenin Művei 32. - 1920 december - 1921 augusztus - Világ Proletárjai Egyesüljetek!

V. I. Lenin Művei 30. - 1919 szeptember - 1920 április - Világ Proletárjai Egyesüljetek!

Szerző: V. I. Lenin (Vlagyimir Iljics Lenin)
Lenin: V. I. Lenin Művei 30. - 1919 szeptember - 1920 április

1989 (Tűzijáték)

Szerző: Vágvölgyi B. András
Vágvölgyi: 1989 (Tüzijáték)

Jog és filozófia - Antológia a XX. század jogi gondolkodása köréből

Szerző: Varga Csaba
Varga: Jog és filozófia - Antológia a XX. század jogi gondolkodása köréből

A jog mint logika, rendszer és technika - Jogfilozófiák

Szerző: Varga Csaba
Varga: A jog mint logika, rendszer és technika - Jogfilozófiák

A jogi gondolkodás paradigmái - Szövegek III/2.

Szerző: Varga Csaba
Varga: A jogi gondolkodás paradigmái - Szövegek III/2.

Szociális reform és hivatásrendiség

Szerző: Varga László

Tizenhat év fegyházban (Avagy hős Rákosi Mátyás dicsőséges életútjának néhány felejthetetlen pillanata.)

Szerző: Vas Zoltán
Vas Zoltán: Tizenhat év fegyházban (történelmi, politikai könyv)

Miért nem szeretem Horn Gyulát? (politikai könyv)

Szerző: Végh Antal
Végh: Miért nem szeretem Horn Gyulát? (politikai könyv)

Miért nem szeretem Horn Gyulát?

Szerző: Végh Antal
Végh: Miért nem szeretem Horn Gyulát?

MSZMP a szakszervezetekről - minikönyv

Szerző: Végh Oszkár (szerk.) - Erdélyi János (kötésterv)
Végh Oszkár (szerk.) - Erdélyi János (kötésterv): MSZMP a szakszervezetekről - minikönyv