A Szent Imre Antikvárium kirakata


Jogi szakkönyvek, politika, politológiai könyvek

463 termék

351 - 400. találat

Pénzgazdálkodás és monetáris politika a késő középkori Magyarországon - Doktori Mestermunkák (történelmi tanulmány, közgazdasági könyv)

Szerző: Gyöngyössy Márton
Gyöngyössy: Pénzgazdálkodás és monetáris politika a késő középkori Magyarországon - Doktori Mestermunkák (történelmi tanulmány, gazdasági könyv)

Harc a numerus clausus körül

Szerző: Haller István
Haller: Harc a numerus clasus körül

Az európai magánjog fejlődése - A modern magánjogi rendszerek kialakulása a római jogi hagyományok alapján (jogi szakkönyv) (40131)

Szerző: Hamza Gábor
Hamza: Az európai magánjog fejlődése - A modern magánjogi rendszerek kialakulása a római jogi hagyományok alapján (jogi szakkönyv) (40131)

Honatyák és ponyvahősök - Modern Könyvtár 291.

Szerző: Hans Magnus Enzensberger
Hans Magnus Enzensberger - Honatyák és ponyvahősök - Modern Könyvtár 291.

Vallomások a holtak házából - Ujszászy István vezérőrnagynak, a 2. vkf. osztály és az Államvédelmi Központ vezetőjének az ÁVH fogságában írott feljegyzései

Szerző: Haraszti György - Kovács Zoltán András, Szita Szabolcs - Ujszászy István
Haraszti György: Vallomások a holtak házából - Ujszászy István feljegyzései

Bevezetés a politikatudományba - Osiris Tankönyvek

Szerző: Haskó Katalin - Hülvely István
Haskó Katalin - Hülvely István - Bevezetés a politikatudományba - Osiris Tankönyvek

Századunk bűnösei...

Szerző: Henri Pozzi
Pozzi: Századunk bűnösei...

Nemzeti gyász 1993. december 12-18. - Antall József (1932-1993)

Szerző: Herényi Károly - Bakos Zoltán - Für Lajos - Martonné Wenner Zsuzsanna
Herényi Károly - Bakos Zoltán - Für Lajos - Martonné Wenner Zsuzsanna - Nemzeti gyász 1993. december 12-18. - Antall József (1932-1993)

Az uniós csatlakozás hatása Magyarország természetierőforrás-gazdálkodására

Szerző: Hubai József
Hubai: Az uniós csatlakozás hatása Magyarország természetierőforrás-gazdálkodására (mezőgazdasági, politológiai könyv)

Statisztika II.

Szerző: Hunyadi László - Vita László
Hunyadi - Vita: Statisztika II.

Kényszer, jog, szabadság - Zwang, Recht, Freiheit - ACTA - A M. Kir. Ferencz József Tudományegyetem Barátainak Egyesülete, 1935 - Kétnyelvű Dedikált példány!

Szerző: ifj. Bibó István dr.
ifj. Bibó István dr.: Kényszer, jog, szabadság - Zwang, Recht, Freiheit
ifj. Bibó István dr.: Kényszer, jog, szabadság - Zwang, Recht, Freiheit
ifj. Bibó István dr.: Kényszer, jog, szabadság - Zwang, Recht, Freiheit

Sztrájkprobléma figyelemmel a sztrájkstatisztikák újabb eredményeire - Balás Károly ny. r. tanár hallgatóinak szemináriumi dolgozatai a Budapesti Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem Jog- és Álltamtudományi Karán (dedikált példány)

Szerző: ifj. Dr. Csopey Dénes
ifj. Dr. Csopey: Sztrájkprobléma figyelemmel a sztrájkstatisztikák újabb eredményeire - Balás Károly ny. r. tanár hallgatóinak szemináriumi dolgozatai a Budapesti Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem Jog- és Álltamtudományi Karán

Szociálpolitikai évkönyv I. kötet 1912-1929 - Dedikált példány!

Szerző: ifj. Erődi-Harrach Béla (szerk.)
ifj. Erődi-Harrach (szerk.): Szociálpolitikai évkönyv I. kötet 1912-1929
ifj. Erődi-Harrach (szerk.): Szociálpolitikai évkönyv I. kötet 1912-1929
ifj. Erődi-Harrach (szerk.): Szociálpolitikai évkönyv I. kötet 1912-1929

Che Guevara

Szerző: Ioszif Lavreckij
Lavreckij: Che Guevara

Che Guevara

Szerző: Ioszif Lavreckij
Lavreckij: Che Guevara

A Monarchia jövője - A dualizmus bukása és a Dunai Egyesült Államok (ritka történelmi könyv)

Szerző: Jászi Oszkár
Jászi: A monarchia jövője - A dualizmus bukása és a Dunai Egyesült Államok (történelmi könyv)

Nemzetnevelés és szociálpolitika (tanulmány)

Szerző: Joó Tibor
Joó: Nemzetnevelés és szociálpolitika

Út a sikerhez - A sikeres üzletember - Silva módszere üzletkötők és menedzserek számára (ezoterikus könyv)

Szerző: José Silva Ed. Bernd Jr.
Silva: Út a sikerhez - A sikeres üzletember - Silva módszere üzletkötők és menedszerek számára

Repertorium juris publici, privati, et criminalis Hungarici, seu Index Universalis personarum, rerum, et actionum ex jure consuetudinario Verböczii, articulis comitialibus, et tavernicalibus... - 1821 (latin nyelvű jogi lexikon)

Szerző: Josephus Bencsik
Repertorium juris publici, privati, et criminalis Hungarici, seu Index Universalis personarum, rerum, et actionum ex jure consuetudinario Verböczii, articulis comitialibus, et tavernicalibus... - 1821 (latin nyelvű jogi lexikon)
Repertorium juris publici, privati, et criminalis Hungarici, seu Index Universalis personarum, rerum, et actionum ex jure consuetudinario Verböczii, articulis comitialibus, et tavernicalibus... - 1821 (latin nyelvű jogi lexikon)
Repertorium juris publici, privati, et criminalis Hungarici, seu Index Universalis personarum, rerum, et actionum ex jure consuetudinario Verböczii, articulis comitialibus, et tavernicalibus... - 1821 (latin nyelvű jogi lexikon)

Sortüzek 1956 - Igazságügyi Minisztérium Tényfeltáró Bizottság, 1993

Szerző: Kahler Frigyes
Kahler Frigyes: Sortüzek 1956

Jogfilozófia és társadalomelmélet

Szerző: Karácsony András
Karácsony: Jogfilozófia és társadalomelmélet

A tőke - A politikai gazdaságtan bírálata I. kötet: A tőke termelési folyamata

Szerző: Karl Marx
Marx: A tőke - A politikai gazdaságtan bírálata I. kötet: A tőke termelési folyamata

Az építésügy kézikönyve (Építkezőknek és építőknek, ügyfeleknek és ügyintézőknek)

Szerző: Kárpáti Zoltán Dr. - Dr. Kozma György - Dr. Madarász Gabriella - Dr. Petrik Ferenc
Dr. Kárpáti - Dr. Kozma - Dr. Madarász - Petrik: Az építésügy kézikönyve (Építkezőknek és építőknek ügyfeleknek és ügyintézőknek)

'Vezéráldozatok' vagyis mit tesznek a kiskirályok pánikban

Szerző: Kecskés János
Kecskés: 'Vezéráldozatok' vagyis mit tesznek a kiskirályok pánikban

Büntetőeljárási jog

Szerző: Király Tibor

ÁVH - Egy terrorszervezet története (könyv 1956-ról)

Szerző: Kiszely Gábor
Kiszely: ÁVH - A terrorszervezet története (történelmi könyv)

Építésvezetők kézikönyve (műszaki szakkönyv)

Szerző: Kocsis Ferenc Dr. - Dr. Móry László
Dr. Kocsis - Dr. Móry: Építésvezetők kézikönyve

'...Leborulok a nemzet nagysága előtt' - A Kossuth-hagyaték

Szerző: Körmöczi Katalin - Hermann Róbert - Haider Edit - Rózsa György - Héri Veronika - Dinnyés István - Dömötör Éva - Dabasi András
Körmöczi: 'Leborulok a nemzet nagysága előtt' - A Kossuth-Hagyaték

Iratok a Nyírségi salétromtermelés történetéhez a Rákóczi-szabadságharc idején - Folia Rákócziana 5. szám

Szerző: Kovács Ágnes
Kovács: Iratok a Nyírségi salétromtermelés történetéhez a Rákoczi-Szabadságharc idején - Folia Rákócziana 5. szám

Népszerű Történelem - A cártól a komisszárokig - A 1917-es oroszországi forradalmak történetéből

Szerző: Krausz Tamás
Krausz: Népszerű Történelem - A cártól a komisszárokig - A 1917-es oroszországi forradalmak történetéből

Alkotmánytan I.

Szerző: Kukorelli István

Állampolgári ismeretek középiskolásoknak

Szerző: Kukorelli István - Szebenyi Péter
Kukorelli - Szebenyi: Állampolgári ismeretek középiskolásoknak

Szervezéselmélet és -módszertan

Szerző: Ladó László
Ladó László: Szervezéselmélet és -módszertan

A rendszerváltó elit tündöklése és bukása

Szerző: Lengyel László
Lengyel: A rendszerváltó elit tündöklése és bukása

Korunkba zárva

Szerző: Lengyel László
Lengyel: Korunkba zárva

minikönyv - Lenin: A magyar tanácsköztársaságról (kétnyelvű minikönyv)

Szerző: Lenin
minikönyv - Lenin: A magyar tanácsköztársaságról (kétnyelvű minikönyv)
minikönyv - Lenin: A magyar tanácsköztársaságról (kétnyelvű minikönyv)
minikönyv - Lenin: A magyar tanácsköztársaságról (kétnyelvű minikönyv)

Táncrend nélkül (életrajzi regény)

Szerző: Lévai Katalin
Lévai Katalin - Táncrend nélkül (életrajzi regény)

Konrad Adenauer Apaítvány - Jólétet mindenkinek - Alapítványi Kiadványok IV.

Szerző: Ludwig Erhard
Erhard: Konrad Adenauer Apaítvány - Jólét mindenkinek - Alapítványi Kiadványok IV.

A fejedelem (történelmi, politikai könyv)

Szerző: Machiavelli
Machiavelli: A fejedelem (történelmi, politikai könyv)

Magyarország a szociális haladás útján, 1942 Budapest (Kifogástalan állapotú példány!)

Szerző: Magyary István (felelős kiadó)
Magyarország a szociális haladás útján

Nemzet és kisebbség, 1939 - Dedikált példány!

Szerző: Makkai Sándor Dr.
Makkai Sándor: Nemzet és kisebbség - Dedikált példány!
Makkai Sándor: Nemzet és kisebbség - Dedikált példány!
Makkai Sándor: Nemzet és kisebbség - Dedikált példány!

Baloldali értékek

Szerző: Makkay János
Makkay: Baloldali értékek

Az ellentmondásról - Szikra Budapest, 1952 (filozófiai könyv)

Szerző: Mao Ce-Tung
Az ellentmondásról - Szikra Budapest, 1952 (filozófiai könyv)

Általános szociológiai szöveggyűjtemény jogászoknak - Conpendiarium

Szerző: Meleg Csilla
Meleg: Általános szociológiai szöveggyűjtemény jogászoknak - Conpendiarium

Magyar alkotmánytörténet (jogi szakkönyv)

Szerző: Mezey Barna

Magyar alkotmánytörténet (jogi szakkönyv)

Szerző: Mezey Barna - Bódiné Beliznai Kinga - Föglein Gizella - Horváth Attila - Máthé Gábor - Mezey Barna - Révész T. Mihály - Völgyesi Levente
Mezey Barna - Magyar alkotmánytörténet

Keresztényszocializmus

Szerző: Mihelics Vid
Keresztényszocializmus _ Mihelics Vid

Kádár János I-II.

Szerző: Moldova György
Moldova: Kádár János I-II.

A fájdalom korlátai

Szerző: Nils, Christie
Nils: A fájdalom korlátai