A Szent Imre Antikvárium kirakata


Jogi szakkönyvek, politika, politológiai könyvek

463 termék

251 - 300. találat

Környezetszennyezés a Médiában - A Kontroll Csoport kárbecslései - Kölcsey füzetek II.

Környezetszennyezés a Médiában - A Kontroll Csoport kárbecslései - Kölcsey füzetek II.

Magyar Tájékoztató Zsebkönyv Perényi Zsigmond báró bevezető szavaival - Magyar Nemzeti Szövetség, 1943

Magyar Tájékoztató Zsebkönyv Perényi Zsigmond báró bevezető szavaival - Magyar Nemzeti Szövetség, 1943

1847/8-ik évi országgyülési törvényczikkek. Pozsony, 1848

1847/8-ik évi országgyülési törvényczikkek. Pozsony, 1848

A Magyar Királyi Ferencz József-Tudományegyetem tanulmányi, fegyelmi és leckepénz-szabályzata - Szeged, 1926

A Magyar Királyi Ferencz József-Tudományegyetem tanulmányi, fegyelmi és leckepénz-szabályzata - Szeged, 1926

Vörös Csepel - Gyilkosság, visszaélések, mutyivilág a XXI. kerületben

Szerző: Ábel Attila (szerk)
Ábel Attila (szerk) - Vörös Csepel - Gyilkosság, visszaélések, mutyivilág a XXI. kerületben

A GULAG szigetcsoport 1918-1956 I.-II. (Kifogástalan állapotú példány!)

Szerző: Alekszander Szolzsenyicin
Szolzsenyicin: A Gulag szigetcsoport 1918-1956

Történelem és alternatívák - A cselekvés válaszútjai

Szerző: Ancsel Éva
Ancsel: Történelem és alternatívák - A cselekvés válaszútjai

Haladás, hanyatlás, hegemónia Kelet-Közép-Európában - Politológia - Helikon Universitas sorozat

Szerző: Andrew C. Janos
Andrew C. Janos: Haladás, hanyatlás, hegemónia Kelet-Közép-Európában - Politológia - Helikon Universitas sorozat

A Mitrohin archívum - A KGB otthon és külföldön (politikai könyv)

Szerző: Andrew, Christopher - Mitrohin, Vaszilij
Andrew - Mitrohin: A Mitrohin archívum - A KGB otthon és külföldön (politikai könyv)

Az ember élete elleni bűncselekmények és a párviadal

Szerző: Angyal Pál Dr.
Angyal: Az ember élete elleni bűncselekmény és párviadal

Magyarország a bolsevizmus alatt 1920 (történelmi könyv)

Szerző: Arnaldo Fraccaroli
Fraccaroli: Magyarország a Bolsevizmus alatt (történelmi könyv)
Fraccaroli: Magyarország a Bolsevizmus alatt (történelmi könyv)
Fraccaroli: Magyarország a Bolsevizmus alatt (történelmi könyv)

India szabadságot akar (riportkönyv) - Világpolitikai Könyvek sorozat - Dedikált példány!

Szerző: Baktay Ervin - Szűcs Pál festőművész (borító és illusztrációk)
Baktay Ervin - Szűcs Pál festőművész (borító és ill.): India szabadságot akar (riportkönyv) - Világpolitikai Könyvek sorozat - Dedikált példány
Baktay Ervin - Szűcs Pál festőművész (borító és ill.): India szabadságot akar (riportkönyv) - Világpolitikai Könyvek sorozat - Dedikált példány
Baktay Ervin - Szűcs Pál festőművész (borító és ill.): India szabadságot akar (riportkönyv) - Világpolitikai Könyvek sorozat - Dedikált példány

A Magyar Országgyűlés története 1867-1927

Szerző: Balla Antal (szerk), Balassa Imre - T. Boros László - Csetényi József - Hoitsy Pál - Kemechey László - Kun Andor - Lengyel Ernő - Pethő Sándor - Báró Szterényi József - Szúdy Elemér
Balla (szerk): A Magyar Országgyűlés története 1867-1927

„Ratio” és „mos” - A római jog megújulásának nyomai a szentistváni Intelmekben - Dedikált példány!

Szerző: Balogh József
Balogh József: „Ratio” és „mos” - A római jog megújulásának nyomai a szentistváni Intelmekben
Balogh József: „Ratio” és „mos” - A római jog megújulásának nyomai a szentistváni Intelmekben
Balogh József: „Ratio” és „mos” - A római jog megújulásának nyomai a szentistváni Intelmekben

A Grősz per (politikai könyv)

Szerző: Balogh Margit - Szabó Csaba
Balogh - Szabó: A Grősz per (politikai könyv)

Az Európai Bíróság környezetjogi ítélkezési gyakorlata - A másodlagos jog intézményeinek fejlődése és az esetjog

Szerző: Bándi Gyula, Csapó Orsolya, Kovács-Végh Luca, Stágel Bence, Szilágyi Szilvia
Bándi, Csapó, Kovács-Végh, Stágel, Szilágyi: Az Európai Bíróság környezetjogi ítélkezési gyakorlata - A másodlagos jog intézményeinek fejlődése és az esetjog

Latin nyelvkönyv joghallgatók számára (kezdőknek) - Egyetemi Tankönyv (40130)

Szerző: Bánóczi Rozália - Rihmer Zoltán
Bánóczi - Rihmer: Latin nyelvkönyv joghallgatók számára kezdőknek - Egyetemi Tankönyv (40130)

Büntetőjog általános rész

Szerző: Bárd Károly - Gellér Balázs - Ligeti Katalin - Margitán Éva - Wiener A. Imre
: Bárd Károly - Gellér Balázs - Ligeti Katalin - Margitán Éva - Wiener A. Imre: Büntetőjog általános rész

Beszédek III. Politikai beszédek - Báró Eötvös József Összes Munkái X. - Révai Testvérek, 1902

Szerző: Báró Eötvös József
Báró Eötvös József: Beszédek III. Politikai beszédek - Báró Eötvös József Összes Munkái X. - Révai Testvérek, 1902

A politikatudomány alapjai (jogi szakkönyv)

Szerző: Bayer József
Bayer József: A politikatudomány alapjai (jogi szakkönyv)

Kádár Élt 3. - Emberek, esetek, emlékek - Avagy mire vadászott Kádár?

Szerző: Berecz János
Berecz: Kádár Élt 3. - Emberek, esetek, emlékek - Avagy mire vadászott Kádár?

A német lovagrend bécsi levéltára - „Ungarn”-csoport - Joó Tibor részére dedikált példány! Kifogástalan állapotban

Szerző: Berlász Jenő
Berlász Jenő: A német lovagrend bécsi levéltára - „Ungarn”-csoport - Joó Tibor részére dedikált példány!
Berlász Jenő: A német lovagrend bécsi levéltára - „Ungarn”-csoport - Joó Tibor részére dedikált példány!
Berlász Jenő: A német lovagrend bécsi levéltára - „Ungarn”-csoport - Joó Tibor részére dedikált példány!

A jövő útja (Szintétizmus)

Szerző: Bezerédi Bezerédj Zoltán
Bezerédi Bezerédj Zoltán: A jövő útja (Szintétizmus)

Életem I-II.

Szerző: Bill Clinton
Bill Clinton - Életem I-II.

Államelmélet - Előadások az államelmélet és az állambölcselet köréből - Prudentia Iuris 8. (jogi könyv)

Szerző: Bódig - Cs. Kiss - Loss - Karácsony - Paczolay - Péteri - Szabadfalvi - Szabó - Szigeti - Szilágyi - H. Szilágyi - Takács - Visegrády - Ződi - Zsidai
Bódig - Cs. Kiss - Loss - Karácsony - Paczolay - Péteri - Szabadfalvi - Szabó - Szigeti - Szilágyi - H. Szilágyi - Takács - Visegrády - Ződi - Zsidai: Államelmélet - Előadások az államelmélet és az állambölcselet köréből - Prudentia Iuris 8.

Hart, Dworkin és a jogelmélet posztmetafizikai fordulata - Doktori Mestermunkák (filozófiai tanulmány, jogelméleti könyv)

Szerző: Bódig Mátyás
Bódig: Hart, Dworkin és a jogelmélet posztmetfizikai fordulata - Doktori Mestermunkák (filozófiai tanulmány, jogelméleti könyv)

Vörös vírus

Szerző: Bokor Imre
Bokor: Vörös vírus

Kiskirályok Mundérban

Szerző: Bokor Imre
Bokor: Kiskirályok Mundérban

Magyarország kormányai 1848-2004

Szerző: Bölöny József - Hubai László
Bölöny József - Hubai László - Magyarország kormányai 1848-2004

Magyarország kormányai 1848-2004

Szerző: Bölöny József - Hubai László
Bölöny József - Hubai László - Magyarország kormányai 1848-2004

Ketten (történelmi riportkönyv)

Szerző: Borbás Mária - Rákai Philip
Borbás - Rákai: Ketten (történelmi riportkönyv)

A római jog világa - Európai Antológia - Róma

Szerző: Borzsák István, Devecseri Gábor, Diósdi György, Hamza Gábor, Kállay István, Terényi István, Visky Károly, Zlinszky János
A római jog világa - Európai Antológia - Róma

Római jog

Szerző: Brósz Róbert, Pólay Elemér
Brósz Róbert, Pólay Elemér: Római jog

Az utolsó fejezet - A magyar zsidók legyilkolása - Reálpolitika, ideológia és a magyar zsidók legyilkolása 1944/1945 (történelmi, politikai könyv)

Szerző: Christian Gerlach - Götz Aly
Christian Gerlach - Götz Aly - Az utolsó fejezet - A magyar zsidók legyilkolása - Reálpolitika, ideológia és a magyar zsidók legyilkolása 1944/1945

Az állam - Első magyar nyelvű kiadás

Szerző: Cicero, Marcus Tullius
Cicero: Az állam - Első magyar nyelvű kiadás

A kommunizmus fekete könyve - Bűntény, terror, megtorlás

Szerző: Courtois, Stéphane - Werth, Nicolas - Panné, Jean-Louis - Bartosek, Karel - Margolin, Jean-Louis - Paczkowski, Andrzej
Courtois - Werth - Panné - Bartosek - Margolin - Paczkowski: A kommunizmus fekete könyve - Bűntény, terror, megtorlás

Magyarország Alkotmánya - Budapest, 1943 (jogi könyv)

Szerző: Csekey István
Csekey: Magyarország Alkotmánya - Budapest, 1943

A komáromi Pontonhíd (történelmi, politikai könyv)

Szerző: Csernok Attila
Csernok: A komáromi Pontonhíd (történelmi, politikai könyv)

Corpus Juris Hungarici - Magyar Törvénytár 1000-1895 Millenniumi Emlékkiadás - 1608-1657 évi Törvényczikkek, 1900

Szerző: Csiky Kálmán - Dr. Kolosvári Sándor - Nagy Gyula - Dr. Óvári Kelemen - Tóth Lőrincz
Csiky - Kolosvári - Nagy - Óvári - Tóth: Magyar Törvénytár - 1608-1657.évi törvénycikkek - 1000-1895 milleniumi kiadás
Csiky - Kolosvári - Nagy - Óvári - Tóth: Magyar Törvénytár - 1608-1657.évi törvénycikkek - 1000-1895 milleniumi kiadás
Csiky - Kolosvári - Nagy - Óvári - Tóth: Magyar Törvénytár - 1608-1657.évi törvénycikkek - 1000-1895 milleniumi kiadás

Corpus Juris Hungarici - Magyar Törvénytár 1000-1895 Millenniumi Emlékkiadás - 1877-1878. évi Törvényczikkek

Szerző: Csiky Kálmán - Dr. Kolosvári Sándor - Nagy Gyula - Dr. Óvári Kelemen - Tóth Lőrincz
Dr. Márkus: Corpus Juris Hungarici - Magyar Törvénytár 1000-1895 Millenniumi Emlékkiadás - 1877-1878. évi Törvényczikkek

Szigorúan titkos dandár (1951-1956)

Szerző: Csonkaréti Károly
Csonkaréti: Szigorúan titkos dandár (1951-1956)

Vasárnapi jegyzetek

Szerző: Csurka István
Csurka: Vasárnapi jegyzetek

Angol-magyar jogi, kormányzati és politikai értelmező szótár - Magyar-angol szószedettel (jogi szakkönyv)

Szerző: Dávid Krisztina (szerk)
Angol-magyar jogi, kormányzati és politikai értelmező szótár - Magyar-angol szószedettel (jogi szakkönyv)

Moszkvai jelentés

Szerző: Davies, Joseph E.

Deák Ferencz emlékezete - Gondolatok 1833-1873. - Ráth Mór 1889.

Szerző: Deák Ferencz
Deák Ferencz emlékezete - Gondolatok 1833-1973.

A politika fertője

Szerző: Debreczeni József
Debreczeni: A politika fejtője

Alkotmánytan

Szerző: Dezső Márta, Fűrész Klára, Kukorelli István, Sári János, Schmidt Péter, Takács Imre
Kukorelli: Alkotmánytan

Bevezetés az angol alkotmányjogba - Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata Uj folyam LII. kötet 1902-1904. cyclus (jogi könyv)

Szerző: Dicey, A. V.
Dicey, A. V.: Bevezetés az angol alkotmányjogba - Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata Uj folyam LII. kötet 1902-1904. cyclus (jogi könyv)

Magyar ipar és kereskedelem (ipartörténeti könyv)

Szerző: Dobsa László Dr. - Máriáss Imre
Dobsa - Máriáss: Magyar ipar és kereskedelem (ipartörténeti könyv)